Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki lokalne na 2011 rok

 

Podatki lokalne na 2011 rok.

Informuje się, że:

1.    Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmian – obowiązuje uchwała Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości,

2.    Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian -  obowiązuje uchwała Nr LV/583/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3.    Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi: 34,0230 zł,

4.    Podatek rolny 

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 94,10 zł,
Stawka podatku od 1 ha pozostałych gruntów ( nie stanowiących gospodarstw rolnych ) wynosi 188,20 zł

Równocześnie podaje się adres strony internetowej www.nowysacz.pl, na której dostępne są wyżej wymienione uchwały  w KATALOGU USŁUG po wybraniu:

UMNS Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków:

1.    Symbol usługi: WKP-A-2
- deklaracja na podatek od nieruchomości
- uchwała RM – stawki podatku od nieruchomości,
2.    Symbol usługi: WKP-A-3
- deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1), 
- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych  (DT-1/A), 
- uchwała RM – stawki podatku od  środków transportowych ,

Tutejszy organ podatkowy nie wysyła druków deklaracji  i uchwał podatkowych w formie papierowej, gdyż są dostępne na w/w stronie internetowej www.nowysacz.pl.

Zawiadamia się również, że od  01.01.2011 roku ulegają zmianie rachunki bankowe Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Wpłaty z tytułu w/w podatków lokalnych i opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek Nr: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz


 

Autor: z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Adhami
Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków
Przygotowała: Stanisława Smoleń

Dodano: 2010-12-14 13:44:35