Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki lokalne na 2010 rok

 

Podatki lokalne na 2010 rok.

Informuje się, że:

1.    Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmian – obowiązuje uchwała Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości,

2.    Podatek od środków transportowych


Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała Nr LV/583/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3.    Podatek leśny


Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi: 30,0388 zł,

4.    Podatek rolny  

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 85,25 zł,
Stawka podatku od 1 ha pozostałych gruntów ( nie stanowiących gospodarstw rolnych ) wynosi 170,50 zł

Wyżej wymienione uchwały dostępne są w KATALOGU USŁUG po wybraniu:

UMNS Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków:

1.    Symbol usługi: WKP-A-2
- deklaracja na podatek od nieruchomości
- uchwała RM – stawki podatku od nieruchomości,
2.    Symbol usługi: WKP-A-3
- uchwała RM – stawki podatku od  środków transportowych ,
Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany
w Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz.1484.

Począwszy od 2010 roku tutejszy organ podatkowy nie będzie wysyłał druków deklaracji i uchwał podatkowych w formie papierowej, gdyż są dostępne na stronie internetowej www.nowysacz.pl.
 

Autor: z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Adhami
Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków
Przygotowała: Stanisława Smoleń

Dodano: 2009-12-28 13:23:54