Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok - Aktualizacja od 01 lipca 2019 roku

Podatki lokalne na 2019 rok -ZMIANA od 1 lipca 2019 roku


Na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), w zakresie stosowania przez gminy jednakowego formularza deklaracji /informacji podatkowej informuje się co następuje: 

- doskładania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny, w sytuacji kiedy obowiązek podatkowy powstał: 

 • przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe,
 • od dnia 1 lipca 2019 r., stosuje się wzory formularzy, opublikowane w poniżej przedstawionych rozporządzeniach Ministra Finansów.

 

I tak:

-podatek od nieruchomości-

  • Stawki podatku od nieruchomości ustalone na rok 2019 pozostają bez zmian – obowiązuje Uchwała Nr XLVIII/491/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Wzory formularzy na podatek od nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dz.U. z 2019 r., poz.1104).
 1. osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej:
 1. osoby fizyczne:

     -podatek leśny

 1. osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej:
 1. osoby fizyczne:

  -podatek rolny 

  • Stawka podatku rolnego na 2019 r., od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, wynosi 135,90 zł,
  • Stawka podatku rolnego na 2019 r, od 1 ha fiz. gruntów (niestanowiących gospodarstw rolnych) wynosi 271,80 zł.
  • Wzór formularzy na podatek rolny określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1105).
  1. osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: :
  2. osoby fizyczne:

 

PRZESYŁANIE INFORMACJI I DEKLARACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ!

Informuje się, że od 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie Rozporządzenia Ministra Finansów określające sposób przesyłania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości/ rolny/ leśny za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Miasta Nowego Sącza (ESP) na platformie e-PUAP: /os335l9icx/skrytka

- podatek od nieruchomości:

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r.w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2019 poz. 1185)

 

- podatek leśny:

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r.w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2019 poz. 1154)

 

- podatek rolny:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r.w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2019 poz. 1153)

 

Ponadto informuje się, że dla każdego  Podatnika  i  każdego rodzaju płatności obowiązują indywidualne  numery rachunków bankowych  tj.:

  • odrębny dla podatków  należnych od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego). Informacja o  indywidualnym  numerze  rachunku bankowego,dotyczącym  podatków jest umieszczana na decyzjach wymiarowych, można uzyskać ją również w Wydziale Podatkowym w/m, Rynek1, parter - pok. nr6,7,8.

Natomiast wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej  należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza o numerze:

33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz.

Autor: mgr inż. Marta Olech Zastępca DyrektoraWydziału Podatkowego
Dodano: 2019-06-28 15:11:57