Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok.
 

 1. Podatek od nieruchomości
  • W 2019 roku stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmian – obowiązuje Uchwała Nr XLVIII/491/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Wzory formularzy na podatek od nieruchomości określa Uchwała Nr XLV/466/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r.w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
  1. Osoby prawne:
  2. Osoby fizyczne:
 2. Podatek od środków transportowych
  • W 2019 roku stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian - obowiązuje Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  • Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2018 r., poz. 2436.
 3. Podatek leśny
  • W 2019 roku stawka podatku leśnego od 1 ha powierzchni lasu wynosi:    42,2356 zł.
 4. Podatek rolny 
  • W 2019 roku stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł,
  • W 2019 roku stawka podatku od 1 ha fiz. gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych) wynosi 271,80 zł.
  • Wzór formularzy na podatek rolny i leśny określa Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.
  1. Osoby prawne:
  2. Osoby fizyczne:
 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA!

 • Informuje się, że   dla każdego  Podatnika  i  każdego rodzaju płatności obowiązują indywidualne  numery rachunków bankowych  tj.:
  • odrębny dla podatków  należnych od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego). Informacja o  indywidualnym  numerze  rachunku bankowego,dotyczącym  podatków jest umieszczana na decyzjach wymiarowych, można uzyskać ją również w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m, Rynek1, parter - pok. nr 6,7,8.
  • odrębny dla opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od osób fizycznych i prawnych. Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego,dotyczącym tej opłaty  można uzyskać w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m,  Rynek 1, parter - pok. nr 4. 
 • Natomiast wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych należnego od osób fizycznych i prawnych i opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza numer:
  • 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
  • ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

 

Autor: Dyrektor Wydziału Podatkowego - Sławomir Czarnecki
Dodano: 2018-12-17 13:41:47