Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne na 2018 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2018 rok.

 1. Podatek od nieruchomości
  Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok określa Uchwała Nr XLVIII/491/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia  21 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wzór formularzy na podatek od nieruchomości określa Uchwała Nr XLV/466/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
   
 2. Podatek od środków transportowych
  W 2018 roku stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian -  obowiązuje Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 2025.
   
 3. Podatek leśny
  W 2018 roku stawka podatku leśnego od 1 ha powierzchni lasu wynosi:  43,3532  zł.
   
 4. Podatek rolny 
  W 2018 roku stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,2250 zł,
  W 2018 roku stawka podatku od 1 ha fiz. gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych) wynosi 262,4500 zł.

  Wzór formularzy na podatek rolny i leśny określa Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.
   
 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  W 2018 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian – obowiązuje Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miasta Nowego Sącza  z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określa Uchwała Nr XXV/279/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania. 

Równocześnie podaje się, że wyżej wymienione treści uchwał oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w biuletynie informacji publicznej (bip). 

UWAGA!

Informuje się, że   dla każdego  Podatnika  i  każdego rodzaju płatności obowiązują indywidualne  numery rachunków bankowych  tj.:

 • odrębny dla podatków  należnych od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego). Informacja o  indywidualnym  numerze  rachunku bankowego, dotyczącym  podatków jest umieszczana na decyzjach wymiarowych, można uzyskać ją również  w  Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m, Rynek 1, parter - pok. nr 6,7,8.
 • odrębny dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od osób fizycznych i prawnych. Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, dotyczącym tej opłaty  można uzyskać w Wydziale Wymiaru  i Księgowości Podatków w/m,  Rynek 1, parter - pok. nr 4. 

Natomiast wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych należnego od osób fizycznych i prawnych i opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza numer:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

Prosi się Podatników o zweryfikowanie stałych zleceń w bankach  i zwrócenie uwagi na numer rachunku bankowego, na który będą regulowane płatności z tytułu podatków i opłat.

Autor: Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków - Marta Olech
Dodano: 2017-12-15 08:17:47