Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne na 2016 rok


 

Podatki i opłaty lokalne na 2016 rok.

Informuje się, że:

 

  1. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok określa Uchwała Nr XVII/190/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia  17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wzór formularzy na podatek od nieruchomości określa Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

  1. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok określa Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 2025.

  1. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fiz. wynosi: 42,1894  zł.

  1. Podatek rolny 

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 134,3750 zł,
Stawka podatku od 1 ha fiz. gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych) wynosi 268,7500 zł.

Wzór formularzy na podatek rolny i leśny określa Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok określa Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określa Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania oraz Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r.  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

Równocześnie podaje się, że wyżej wymienione treści uchwał oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w biuletynie informacji publicznej (bip). 

UWAGA!

Informuje się, że   dla każdego  Podatnika  i  każdego rodzaju płatności obowiązują indywidualne  numery rachunków bankowych  tj.:

  • odrębny dla podatków  należnych od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego). Informacja o  indywidualnym  numerze  rachunku bankowego, dotyczącym  podatków jest umieszczana na decyzjach wymiarowych, można uzyskać ją również  w  Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m, Rynek 1, parter - pok. nr 6,7,8.
  • odrębny dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od osób fizycznych i prawnych. Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, dotyczącym tej opłaty  można uzyskać w Wydziale Wymiaru  i Księgowości Podatków w/m,  Rynek 1, parter - pok. nr 2. Natomiast wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych należnego od osób fizycznych i prawnych i opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza numer:
    33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

Prosi się Podatników o zweryfikowanie stałych zleceń w bankach  i zwrócenie uwagi na numer rachunku bankowego, na który będą regulowane płatności  z tytułu podatków i opłat.

 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta
Marta Olech
Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków
Przygotowała: Stanisława Smoleń

Dodano: 2015-12-08 12:09:47