Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.

 

Podatki i opłaty lokalne na 2014 rok.

Informuje się, że:

 1. Podatek od nieruchomości
 • W 2014 roku stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmian - obowiązuje uchwała Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXXVI/369/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
 1. Podatek od środków transportowych
 • W 2014 roku stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian - obowiązuje uchwała Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 293, poz.1731.
 1. Podatek leśny
 • Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi: 37,6310  zł,
 1. Podatek rolny 
 • Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 173,20 zł,
 • Stawka podatku od 1 ha pozostałych gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych) wynosi 346,40 zł

Wzór formularzy na podatek rolny i leśny określa uchwała Nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • W 2014 r. nie ulegnie zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - obowiązuje uchwała Nr XLIX/479/2013 Rady Miasta Nowego Sącza  z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz uchwała nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków  i trybu jej składania.

Równocześnie podaje się, że wyżej wymienione treści uchwał oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w biuletynie informacji publicznej (bip). 

UWAGA!

Informuje się, że od stycznia 2014 r. zostaną wygenerowane numery rachunków bankowych indywidualne dla każdego Podatnika i  każdego rodzaju płatności tj.:

 • odrębny dla podatków należnych od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego). Informacja o nowym, indywidualnym numerze rachunku bankowego, dotyczącym  podatków będzie umieszczona na decyzjach wymiarowych, można uzyskać ją również  w  Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m,   Rynek 1, parter - pok. nr 6,7,
 • odrębny dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od osób fizycznych i prawnych. Informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego, dotyczącym tej opłaty zostanie Podatnikom przesłana odrębnym pismem, można uzyskać ją również  w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m,  Rynek 1, parter - pok. nr 2.

Natomiast wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych należnego od osób fizycznych i prawnych i opłaty skarbowej nadal należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza numer:

33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

Prosi się Podatników o zweryfikowanie stałych zleceń w bankach i zwrócenie uwagi na numer rachunku bankowego, na który będą regulowane płatności z tytułu podatków i opłat.
 


 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta
Marta Olech
Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków
Przygotowała: Stanisława Smoleń

Dodano: 2013-12-19 11:09:50