Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Ostrzeżenia i alarmy

II stopień zagrożenia zanieczyszczenia powietrza w dniu 15.11.2019 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie
Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

Zalecane działania ochronne w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:
Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
•ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
•unikać wietrzenia pomieszczeń,
•włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
•w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
•śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
•ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
•przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
•podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
Podmioty gospodarcze, powinny:
•zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
•zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
•prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
•nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
•prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
•w przypadku osób spalających węgiel lub drewno: - tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, - zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
•korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
•ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Autor: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Dodano: 2019-11-15 11:42:35