Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Ostrzeżenia i alarmy

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA - OZON/1

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj zanieczyszczenia: Ozon

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia: Poziom powyżej 80 µg/m3

Obszar: Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki

Termin: Do godz. 24:00 dnia 27.06.2019 r.

Uwagi: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia maksymalnej średniej ośmiogodzinnej spośród średnich kroczących ozonu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego powinny podjąć następujące środki ostrożności:

• ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

•  unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

•  osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

• śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru:

• korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru - nie wszędzie musisz dojechać samochodem,

• regularnie odwiedzaj stacje diagnostyczne i kontroluj poziom emisji tlenków azotu i węglowodorów swojego samochodu.

 

Autor: MCZK UM Nowego Sacza
Źródło: IMGW - PIB
Dodano: 2019-06-27 13:48:30