BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 Nowy Sącz, 26 sierpnia 2020 r.

WOR.RKS.210.11.2020

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na
stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska
 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 5 kandydatów, spośród których 1 kandydat nie spełnia wymagań formalnych w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: Piotr Somczyński
Dodano: 2020-08-27 08:08:12