Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 29 listopada 2019 r.

WOR.RKS.210.16.2019

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

  • Pani Agnieszka Tokarz-Leśniak  zamieszkała w Nowym Sączu

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2019-11-29 15:20:07