Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Nowy Sącz, 27 listopada 2019 r.

WOR.RKS.210.16.2019

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Urzędu Miasta Nowego Sącza

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 11 kandydatów, wszyscy kandydaci spełniają wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 

Autor: Piotr Somczyński
Dodano: 2019-11-27 12:58:40