Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza ½ etatu

Nowy Sącz, dnia  28 maja 2019 r.

WOR.RKS.210.09.2019

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza ½ etatu

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru został wybrany:

  • Pan Konrad Kochański,  zamieszkały w Nowym Sączu.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
 

Autor: -
Dodano: 2019-05-29 12:59:23