Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji – architekta miejskiego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 

Nowy Sącz, dnia 25 kwietnia 2019 r.

WOR.RKS.210.06.2019

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji – architekta miejskiego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru został wybrany:

  • Pan Rafał Leśniak,  zamieszkały w Nowym Sączu.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel. Przygotował: Piotr Somczyński
Dodano: 2019-04-26 09:30:05