Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 

Nowy Sącz, dnia 08 lutego 2019 r.

WOR.RKS.210.32.2018

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego  w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie wyboru:
Urząd Miasta odstąpił od zatrudnienia osoby na stanowisku objętym naborem.

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel Przygotował: Piotr Somczyński
Dodano: 2019-02-08 15:22:21