Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, 10 październik 2018 r.

WOR.RKS.210.22.2018

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na
stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 15 kandydatów. Wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: Agata Jasińska - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Przygotował: Piotr Somczyński

Dodano: 2018-10-10 14:07:15