Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzednicze - Kierownika Działu Terapii Przeciwdziałania Agresji w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

2016-11-08

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolityDz.U. z 2016 r., poz. 902) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. tj. z 2014 r., poz. 1786) Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ogłaszanabór (...)


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora

2016-05-31

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9 w Nowym Sączu, ul. Piramowicza 16, Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, (...)


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora

2016-02-12

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu, ul. Władysława Broniewskiego 5, Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 22 (...)


Informacja o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu ul. Barbackiego 64

2015-09-30

Informacja o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu ul. Barbackiego 64


Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

2015-09-16

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu


Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu ul. Barbackiego 64

2015-08-27

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu ul. Barbackiego 64


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu ul. Szwedzka 17

2015-06-18

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 17


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

2015-03-16

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1.Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. Towarowa 6, 2.Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37,3.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 5.


Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

2014-03-10

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola nr 20, Szkoły Podstawowej nr 6 Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 6, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (...)


Ogłoszenie

2013-05-06

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: