Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 155

 

Nowy Sącz, dnia 29 kwietnia 2019 r.

WOR.RKS.2111.1.2019

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 155

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru został wybrany:

  • Pan Arkadiusz Stawiarz zamieszkały w Nowym Sączu.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Autor: Prezydenta Miasta - Ludomir Handzel. Przygotował: Piotr Somczyński
Dodano: 2019-04-29 14:59:56