Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Informacja o wyniku naboru na stanowisko "samodzielny referent administracyjny ds. kadrowych" w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.

Nowy Sącz dnia 22.02.2019 r.

Znak: ZS1.1102.1.11.2019

I N F O R M A C J A
O wyniku naboru na stanowisko "samodzielny referent administracyjny ds. kadrowych"
w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.

Dyrektor szkoły informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Grybel.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Anna Grybel spełnia wymagania formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje związane ze stanowiskiem określonym w naborze oraz pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Autor: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
Dodano: 2019-02-25 15:16:31