Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko "samodzielny referent administracyjny ds. kadrowych" w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 20 luty 2019 r.

Znak: ZS1.D.1102.1.10.2019

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na
stanowisko "samodzielny referent administracyjny ds. kadrowych"
w Zespole Szkół  nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 3 kandydatów. Jeden  kandydat spełnia wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat zostanie poinformowany indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielnego referenta administracyjnego ds. kadrowych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu

Autor: Barbara Świętoń - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu
Dodano: 2019-02-22 14:22:58