Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Informacja o wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. płac, rozliczeń z ZUS pod kątem wynagrodzeń pracowników

Nowy Sącz, 29 stycznia 2019r.

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Znak: SP9.110.1.2019

Dotyczy:  informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu, ul. Piramowicza 16, 33-300 Nowy Sącz informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. płac, rozliczeń z ZUS pod kątem wynagrodzeń pracowników została wybrana Pani Iwona Cabała zamieszkała w Nowym Sączu.
Uzasadnienie wyboru:

Pani Iwona Cabała spełnia wymagania formalne i merytoryczne  zawarte
w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz pozytywnie przeszła  rozmowę kwalifikacyjną.

Ogłaszający: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu mgr Julita Szofer - Florek

Przygotowała: mgr Julita Szofer - Florek

Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu mgr Julita Szofer - Florek
Dodano: 2019-01-28 14:55:26