Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

 
Nowy Sącz, 17 grudnia 2018 r.

WOR.RKS.2111.6.2018

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na
kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 3 kandydatów. Wszyscy kandydaci spełniają wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: z up. Prezydenta Miasta Artur Bochenek - Zastępca Prezydenta
Przygotował: Piotr Somczyński

Dodano: 2018-12-17 15:07:06