Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Obwodnica Północna i inne inwestycje drogowe


10496

Dalszy ciąg prac na Obwodnicy Północnej

2014-04-25

25 kwietnia Prezydent Ryszard Nowak wraz z Grzegorzem Mirkiem dyrektorem MZD, odwiedził teren inwestycji Obwodnica Północna, na odcinku między Dunajcem a ulicą Dunajcową. Wizyta miała na celu omówienie aktualnego zakresu prac realizowanych przez wykonawcę.


10467

Betonowanie ław fundamentowych pod podpory mostu

2014-04-16

Obiekt MD-7. Trwają prace związane z przygotowaniem do betonowania ław fundamentowych pod podpory mostu. Kontynuowane są prace związane z budową dróg technologicznych pomiędzy ul. Tarnowską a wałami Dunajca.


Pierwsze prace związane z wykonywaniem pali pod fundamenty podpór

2014-04-11

Rozpoczynają się pierwsze prace związane z wykonywaniem pali pod fundamenty podpór. Trwają prace związane z betonowaniem elementów fundamentów.


10434

Będzie kładka dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanego mostu

2014-04-07

W związku z rozbiórką mostu im. Dra. Jerzego Masiora na rzece Łubinka w ciągu ul. Tarnowskiej, na wniosek prezydenta Ryszarda Nowaka, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Grzegorz Mirek, podczas II Rady Budowy ustalił z Wykonawcą inwestycji, iż zostanie wykonana tymczasowa kładka dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanego mostu.


10430

Zakończono wyburzanie mostu - trwają prace związane
z budową zjazdu z ul. Tarnowskiej

2014-04-04

Obiekt MD-8: zakończono wyburzenie części mostu im. Dra Jerzego Masiora na rzece Łubinka w ciągu ulicy Tarnowskiej. Wyburzona została płyta starego mostu. Rozpoczęto prace związane z budową zjazdu z ul. Tarnowskiej w kierunku obiektu MD-7 (estakada).


10420

Rozbiórka mostu i prace przy budowie dróg technologicznych
związanych z wykonaniem fundamentów pod estakadę

2014-04-02

Postępują prace związane z rozbiórką mostu im. Dra Jerzego Masiora w ciągu ul. Tarnowskiej. Ponadto kontynuowane są prace związane z budową dróg technologicznych niezbędnych do wykonywania fundamentów pod obiekt MD-7 (estakada przez rzekę Dunajec).


10388

UWAGA!!! DODATKOWE PRZYSTANKI MPK!!!

2014-03-25

UWAGA!!! Dodatkowe przystanki komunikacji zbiorowej dla linii nr 31 zlokalizowane będą na ul. Tarnowskiej w okolicy ul. Powstańców Wielkopolskich od dnia 26 marca br.


10374

Powoli znika stary most w ciągu ul. Tarnowskiej

2014-03-20

Na moście im. Dra Masiora w ciągu ul. Tarnowskiej rozpoczęto prace związane z wyburzeniem elementów konstrukcyjnych obiektu MD-8. Przy pomocy ciężkiego sprzętu trwa rozbiórka płyty mostu. Zakończono już prace związane z wykonaniem estakady dla kabli teletechnicznych - przełożenie kabli teletechnicznych. Rozbierane są bariery na moście.


10369

Prace przy rozbiórce mostu nad Łubinką

2014-03-18

Trwają prace przy zbiegu ulic Tarnowskiej i Witosa, prowadzące do rozbiórki mostu im. Dra Jerzego Masiora. Obecnie ciężkie maszyny drogowe zrywają asfalt. Rozpoczęto również rozkopy na przyczółkach mostowych. Jeszcze w tym tygodniu nastąpi wyburzanie mostu.


10360

Objazdy - zmiana organizacji ruchu na ul. Tarnowskiej

2014-03-14

W związku z budową obwodnicy północnej, w najbliższy poniedziałek 17 marca 2014 r., wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.