Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Obwodnica Północna i inne inwestycje drogowe


10858

Asfaltowanie na II etapie remontu ulicy Paderewskiego

2014-07-03

Jeszcze przez około dwa tygodnie potrwają prace na odcinku II etapu remontu ulicy Paderewskiego. Aktualnie firma wykonawcza układa warstwę asfaltu na odcinku między ul. Żywiecką i Kochanowskiego. Na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się prace na odcinku III etapu inwestycji.


10762

Obwodnica Północna: wszystkie prace zgodnie z planem

2014-06-18

Na terenie inwestycji Obwodnica Północna wszystkie prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Aktualnie realizowane są działania na czterech odcinkach.


10744

Obwodnica Północna: pogoda sprzyja pracom

2014-06-16

Na terenie inwestycji Obwodnica Północna realizowane są kolejne prace. Wykonywane są m.in. pale pod obiekt MD-8, a także zbrojenie oczepu H przy obiekcie MD-7.


10697

Obwodnica Północna: prace przy filarach estakady

2014-06-05

Na terenie inwestycji Obwodnica Północna realizowane są prace przy filarach D, E i F estakady (obiekt MD-7). Nadal trwają pracę związane z budową kanalizacji deszczowej oraz profilowanie spadków nasypu przy ul. Tarnowskiej.


10690

Prace wykonane podczas I etapu remontu przy Paderewskiego

2014-06-04

Podczas I etapu prac przy ul. Paderewskiego, który był realizowany na odcinku od ul. Barskiej do Żywieckiej, wykonano roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni, rozebranie elementów betonowych), a także związane z przekładkami i zabezpieczeniami sieci teletechnicznych.


10686

Rozpoczyna się II etap pracy przy ul. Paderewskiego

2014-06-03

W czwartek, 5 czerwca, rozpocznie się II etap prac przy ul. Paderewskiego. Ulica będzie zamknięta na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Na Rurach. Objazdy główne będą prowadzone ul. Na Rurach, Barską, Hallera.


10657

Dobiega końca I etap prac na ul. Paderewskiego

2014-05-29

Powoli dobiega końca I etap prac na ul. Paderewskiego. Aktualnie trwa układanie chodników oraz przygotowywanie podbudowy pod pierwszą warstwę asfaltu.


10630

Dalsze działania na Obwodnicy Północnej
po intensywnych opadach deszczu

2014-05-26

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, informuje o pracach i podjętych działaniach na terenie inwestycji Obwodnica Północna, po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu.


10538

Prezydent Ryszard Nowak na terenie remontu
ulicy Paderewskiego

2014-05-09

9 maja Prezydent Ryszard Nowak odwiedził teren realizowanej inwestycji na ulicy Paderewskiego. Remont obecnie odbywa się na odcinku między ulicą Barską a Żywiecką.


10533

Prace przy filarach estakady na Obwodnicy Północnej

2014-05-08

Na terenie Obwodnicy Północnej trwają kolejne prace przewidziane w harmonogramie inwestycji. Wykonawca przystąpił do realizacji działań związanych z wykonywaniem filarów pod obiekt MD-7, czyli pod estakadę nad Dunajcem.