BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Nowy Sącz 2007-2018

Ochrona powietrza

W ramach programu "KAWKA" wyeliminowano 625 kotłów i palenisk węglowych, zrealizowano 80 instalacji kolektorów słonecznych oraz 5 pomp ciepła.
 

Realizacja projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu udzielane są dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska polegające m.in. na likwidacji pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym:

a)przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, bądź
b)zastąpieniem ich przez nowe źródło ciepła w postaci kotła gazowego, bądź
c) zastąpieniem ich przez nowe źródło ciepła w postaci kotła na biomasę, bądź
d) zastąpieniem ich przez nowe źródło ciepła w postaci odnawialnego źródła energii (OZE).
 


 

W ramach w/w projektu miasto planuje dokonać wymiany źródła ogrzewania w minimum 210 nieruchomościach, a łączny koszt zadania wyniesie ok. 2 801 343 zł.
Wprowadzono system zwolnień od podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania. Do dnia dzisiejszego stosowne informacje złożyło 32 podatników.
 

Inne ważne działania z zakresu ochrony powietrza:
1. Udzielanie dotacji celowych dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych. Od 2007 roku zostało zrealizowanych 399 wniosków, a kwota udzielonych dofinansowań wyniosła 1 729 380,00 zł.
 

2. Pilotażowy system lokalnego monitoringu jakości powietrza.
 

3. Miasto Nowy Sącz jest inicjatorem porozumień międzygminnych mających za zadanie wspólne dążenie do poprawy jakości powietrza w regionie.
 

  • Sądeckie porozumienie miast i gmin „Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze” zawarte w Nowym Sączu 2 marca 2016 r.
  • Deklaracja o współpracy zawarta 4 października 2016 r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz, Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna, Powiatem Nowosądeckim a Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Polchar Sp. z o.o. dotycząca wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. „EKSPERYMENT SĄDECKI 2” polegającego na opracowaniu i wdrożeniu systemu dystrybucji tzw. „błękitnego węgla”.
  • Deklaracja współpracy w zakresie opracowania i wdrożenia programu pn. „EKSPERYMENT SĄDECKI 2” podjęta na spotkaniu sygnatariuszy Sądeckiego Porozumienia Miast i Gmin „Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze” w dniu 26 października 2016 r. w Nowym Sączu. Deklarację podpisało łącznie 14 samorządów w tym wszystkie Miasta i Gminy zrzeszone w Porozumieniu Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze tj. Miasto Nowy Sącz, Miasto i Gmina Stary Sącz, Gminy: Chełmiec, Nawojowa, Podegrodzie, Kamionka Wielka i Korzenna oraz Miasto Krynica-Zdrój, Miasto Rabka Zdrój, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój, Miasto i Gmina Szczawnica, Miasto i Gmina Wolbrom, Gmina Rytro, Gmina Łabowa.
  • Miasto Nowy Sącz uczestniczy w projekcie Partnerska Inicjatywa Miast, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) zaakceptowanej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. W ramach tego projektu Miasto Nowy Sącz zostało wybrane na Lidera sieci dotyczącej jakości powietrza.
     

4. Realizacja projektu: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza”. Wartość projektu: 91 000,00 zł, kwota dofinansowania: 77 350,00 zł.
 

5. Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej.
 

Nowoczesny transport miejski
 


 

1. Od 2007 r. zakupiono 52 fabrycznie nowe autobusy miejskie.
 

2. Wdrożenie Inteligentnych systemów transportowych w zakresie systemu BILETU ELEKTRONICZNEGO, systemu zarządzania flotą, oraz informacji pasażerskiej.
 

3. Trwa przebudowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu. Wartość inwestycji ponad 11 milionów złotych.
 

 

Działania w zakresie ochrony powietrza podejmowane są także przez spółki miejskie: MPK i MPEC. Miasto Nowy Sącz nieprzerwanie od kilku lat prowadzi kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wśród mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sądeckich szkół i przedszkoli, wiedzy na temat ochrony powietrza. Projektem każdego roku zostaje objętych około 1000 uczniów sądeckich szkół.
 


 

Autor: -
Dodano: 2018-10-17 09:11:53