BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Nowy Sącz 2007-2018

Edukacja

 

 • Wprowadzenie stypendiów za wyniki w nauce – rokrocznie stypendium otrzymuje około 1000 uczniów.
   
 • Obniżenie ceny za przejazdy do szkoły dla sądeckich uczniów  z 45 zł na 20,70 zł.
   
 • Utworzenie Liceum Sportowego.
   
 • Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci - 14 szkół uczestniczy w programie Szkolny Klub Sportowy.
   
 • Utworzenie nowych miejsc w przedszkolach (175).
   
 • Wprowadzenie dziennika elektronicznego we wszystkich typach szkół.
   
 • Nowy Sącz ma najlepszą szkołę w Polsce – technikum w "Elektryku" od lat laureatem w Ogólnopolskim Rankingu Techników Tygodnika Perspektywy.
   
 • Rozwój klas mundurowych w ZS nr 2. Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza została uznana za najlepszą w Polsce.
   
 • Wysoka zdawalność matury – wyższa niż w kraju i Małopolsce.
   
 • Inwestycje w oświacie [42 mln zł]
   
 • Odnowiono internaty Zespołu Szkół Elektryczno–Mechanicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
   
 • Wyremontowano wnętrza Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego.
   
 • Wyremontowano Pałac Młodzieży.
   
 • Przeprowadzono remont podwórka szkolnego przy SP nr 14.
   
 • Przebudowano pomieszczenia w SP nr 20.
   
 • Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
   
 • Zmodernizowano bieżnię lekkoatletyczną przy kompleksie sportowym Lenartowicza.
   
 • Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy ZSPG nr 2 i przy ulicach Korzeniowskiego, Partyzantów, Mała Poręba, Piramowicza [SP nr 9] i Towarowej [SP nr 14].
   
 • Rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej nr 7.
   
 • Wybudowano i wyposażono nową siedzibę Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
   
 • Przeprowadzono termomodernizację obiektów oświatowych, w tym: SP nr 3, 7, 8, 14, 18, 20, Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 i nr 2, Gimnazjów nr 3 i 5.
   
 • Zakupiono i zamontowano  sprzęt do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach.
   
 • Dokonano modernizacji budynku SP nr 8 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
   
 • Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 5.
   
 • Realizowano projekt "Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży" - projekt w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
   
 • Utworzono szkolne place zabaw przy SP nr 7 i SP nr 8.
   
 • Przebudowano dach filii Szkoły Podstawowej nr 2.
   
 • Wyremontowano ogrodzenie przy budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1.
   
 • Zaadaptowano poddasze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 na cele edukacyjne.
   
 • Wzmocniono fundamenty wraz z siecią szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych.
   
 • Zaadaptowano pomieszczenia w budynku socjalnym przy ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu w ramach zadania "Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich" w ramach wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
   
 • W ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy" zakupiono sprzętu teleinformatyczny dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
   
 • Zbudowano skocznię do skoków w dal przy budynku SP nr 3.
   
 • Docieplono ściany szatni oraz częściowo wymieniono ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej nr 14.
   
 • Utworzono oddziały przedszkolne w SP nr 1 i SP nr 3 w ramach projektu "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego".
   
 • Zakupiono wyposażenie teleinformatyczne do dwóch pracowni multimedialnych w dwóch Liceach Ogólnokształcących w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna".
   
 • Przeprowadzono modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 6 oraz bieżni na terenie SP nr 18.

 

  Małopolska chmura edukacyjna

Jubileusz Elektryka Otwarcie boiska sportowego przy ul. Korzeniowskiego Przysięga strzelców

 

 

Autor: -
Dodano: 2018-10-16 14:06:41