BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Nowy Sącz 2007-2018

Wybrane projekty współfinansowane ze środków UE

W latach 2007-2018 zostało zrealizowanych przez Urząd Miasta, jednostki podległe oraz spółki komunalne ponad 130 projektów.

Wartość projektów: 629 mln zł.

 

 • Przebudowa - modernizacja MOK
   
 • Budowa i wyposażenie ZPOW
   
 • Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
   
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych
   
 • Przebudowa - modernizacja historycznych placówek oświatowych
   
 • Modernizacja - rozwój oferty DPS Nawojowska 159
   
 • Obwodnica Północna z estakad1 na Dunajcu
   
 • "Twoja aktywność szansą na sukces"
   
 • "Profesjonalista na rynku gastronomicznym"
   
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego
   
 • "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"
   
 • "Nowy Sącz - Nowa Firma"
   
 • "Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych"
   
 • Wykorzystanie ICT dla rozwoju subregionu
   
 • Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
   
 • Rozbudowa i modernizacja lokalnego transportu publicznego
   
 • System selektywnej zbiórki odpadów
   
 • "Włącz się społecznie!"
   
 • "Mój szef to ja"
   
 • Przebudowa mostu heleńskiego (wydatki planowane)

 

Miejski Ośrodek Kultury  Termomodernizacja obiektów oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 1

 

Termomodernizacja obiektów oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18 z salą sportową  Termomodernizacja obiektów oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18 z salą sportową

Autor: -
Dodano: 2018-10-15 14:59:37