BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Nowy Sącz 2007-2018

Wybrane inwestycje komunalne

 

 • Budowa międzygminnego Cmentarza w Rdziostowie.
   
 • Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice.
   
 • Doposażenie terenów miejskich w elementy małej architektury.
   
 • Wykonanie alejki pieszej na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
   
 • Wykonanie punktów poboru wody na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice.
   
 • Inwentaryzacja cmentarza komunalnego przy ul. Rejtana wraz z wykonaniem zintegrowanej mapy cmentarza oraz uruchomienie witryny internetowej z wyszukiwarką grobów.
   
 • Przebudowa katakumb, ogrodzenia, wymiana nawierzchni alejki pieszo–jezdnej oraz terenu wokół cmentarza komunalnego Gołąbkowice.
   
 • Prace remontowe Sądeckiej Piety.
   
 • Dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego i osiedlowego.
   
 • Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno–ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowy Sącz (realizacja: Sądeckie Wodociągi).
   
 • Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt.
   
 • Budowa i modernizacja licznych ogólnodostępnych placów zabaw m.in. na osiedlu Helena, Zabełcze, Wojska Polskiego, Biegonice, Dąbrówka, Piątkowa, przy ul. Nawojowskiej, ul. Broniewskiego, ul. Długoszowskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Zakładników, ul. Małeckiego, ul. Tłoki, ul. Żółkiewskiego, ul. Sucharskiego, ul. I Brygady, Al. Wolności, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Poniatowskiego, Flisaków, ul. Kusocińskiego, ul. Zawiszy Czarnego, Planty Miejskie, Rynek.
   
 • Oprócz modernizacji istniejących placów zabaw, w latach 2007-2018 wybudowano 9 nowych placów zabaw, na łączną kwotę blisko 1,8 mln zł.

 

Alejki na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu Sądecka Pieta Odrestaurowany pomnik żołnierzy poległych w walkach na sądecczyźnie w latach 1914-1915

Elementy małej architektury - most na ul. Lwowskiej Elementy małej architektury - Sądeckie Planty Elementy małej architektury

Elementy małej architektury - kran z wodą pitną

Autor: -
Dodano: 2018-10-12 11:54:44