BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Nowy Sącz 2007-2018

Najważniejsze inwestycje miejskie - infrastruktura

 

 

322 miliony złotych
to kwota przeznaczona na inwestycje drogowe 2007-2018.

 

 • Budowa obwodnicy północnej. Całkowity koszt inwestycji to 98 mln zł (w tym ze środków zewnętrznych 83 mln zł)

   
 • Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowskiej, Legionów, Bulwar Narwiku, w tym budowa mostu heleńskiego. Koszt inwestycji: 90 813 990 zł (w tym dotacja z UE: 77 191 891 zł).
  Budowa mostu heleńskiegoBudowa mostu heleńskiegoBudowa mostu heleńskiego
  Rondo przy ul. Bulwar Narwiku - ul. Legionów
 • Budowa, przebudowa, remonty ulic: Browarnej, Rokitniańczyków, Baczyńskiego, Czecha, Matejki, Łącznik, Tetmajera, Klemensiewicza, Nadbrzeżnej, Paderewskiego, Lwowskiej, Węgierskiej, Kolejowej, Smolika, Al. Piłsudskiego, Barskiej, Zygmuntowskiej, Limanowskiego, Al. Wolności, Al. Batorego, Tarnowskiej, Prażmowskiego, Jagiellońskiej, Kilińskiego, Królowej Jadwigi wraz z przebudową ronda Solidarności, Długoszowskiego, Dojazdowej, Kusocińskiego, Nawojowskiej, Bulwar Narwiku, Kowalskiej, Stolarskiej, Dunikowskiego, Ruczaj, Wybickiego, Biegonickiej, Polnej-Zacisze, Myśliwskiej, Grunwaldzkiej, Jana Pawła II, Długosza, Wałowej, Halnej, Turskiego, remont schodów na Kocich Plantach.
  ul. Królowej Jadwigi Al. Wolnościul. Smolika
 • Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Lwowskiej - Krańcowej – Barskiej oraz Barskiej - Sucharskiego - Hallera.
  Rondo przy ul. Barskiej - ul. Lwowskiej - 3 KoronyRondo przy ul. Barskiejul. Krańcowa
   
 • Przebudowa nawierzchni sądeckiej starówki, tj. ulic: Kazimierza Wielkiego, św. Ducha, Wąsowiczów, Kościuszki, Długosza, Bóżniczej, Piotra Skargi, Szwedzkiej, Berka Joselewicza,  Sobieskiego.
   
 • Budowa lub remont chodników m.  in. przy ulicach: I Brygady, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Nowochruślickiej, Browarnej, Szwedzkiej, Zdrojowej, Prusa, Konarskiego, Fabrycznej, Kamiennej, Długoszowskiego, Mała Poręba, Jagiellońskiej, Grunwaldzkiej, Witosa (wraz ze ścieżką rowerową), Inwalidów Wojennych, Sienkiewicza, Zapolskiej, Husarskiej, Żywieckiej, Barskiej, Żeromskiego, Żeglarskiej, Paderewskiego, Lwowskiej, Al. Piłsudskiego, Jaśminowej, Dunajewskiego, Ogrodowej, Towarowej, Klasztornej, Warzywnej, Grodzkiej, 1 Maja, Reguły.
   
 • Budowa wiat przystankowych i zatok autobusowych.
   
 • Modernizacja parkingów przy Al. Piłsudskiego, ul. Broniewskiego i Poniatowskiego.
   
 • Wykonanie lub odbudowa przepustów na ulicach: Gorczańskiej, Osiedlowej, Mała Poręba, Nawojowska.
   
 • Budowa lub wytyczenie ścieżek rowerowych łączących centrum miasta z ul. Nawojowską, Magazynową, Al. Piłsudskiego, I Brygady, Kilińskiego, Bulwar Narwiku, ścieżki wzdłuż ul. Lwowskiej, ul. Witosa, Al. Prażmowskiego, Królowej Jadwigi oraz w ciągu ul. Nadbrzeżnej.
   
 • Instalacja 132 nowych sygnalizatorów dźwiękowych dla osób niepełnosprawnych.
   
 • Obniżenie zjazdów z dróg przy przejściach dla pieszych.
   
 • Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Barska, Pieczkowskiego i Witosa.
   
 • Budowa, odbudowa mostu m.in. na potokach: Łubinka, Żeleźnikowskim, Jamniczanka, Łącznik, Dąbrówka.
   
 • Budowa kanału opadowego m. in. ul. Długoszowskiego, ul. Węgierskiej; budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Łubinka, odbudowa przepustu rurowego w ul. Zakładników oraz kładki pieszej na potoku Łubinka.
   
 • Budowa parkingu, drogi dojazdowej i mostu do Miasteczka Galicyjskiego.
   
 • Wykonanie ulicy łączącej ulicę Myśliwską z Tarnowską.
   
 • Odbudowa ujęcia powierzchniowego wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywala rzeki Dunajec.
   
 • Przebudowa ulicy Grottgera wraz z kanałem opadowym.
   
 • Budowa wiat przystankowych i zatok autobusowych.

ul. Jagiellońska - deptakul. Paderewskiegoul. Wałowa

 

 

Autor: -
Dodano: 2018-10-11 11:44:40