Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Adres: ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz,

telefon: 18 442 35 68

fax: 18 442 35 69

strona WWW: http://ww.inkubator.nowysacz.pl

kontakt e-mail: ekuba@inkubator.nowysacz.pl

 

Katalog usług (BIP)

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek - 8:00-16:00,

 

Realizowane zadania: 

Zgodnie ze statutem przedmiotem działania Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości  jest świadczenie usług mających na celu przeciwdziałanie skutkom bezrobocia poprzez wspomaganie nowo powstających i pomoc w rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw; Inkubator realizuje powyższe cele poprzez:

 • oferowanie powierzchni przygotowanej do prowadzenia działalności biurowej, biurowo - usługowej, produkcyjnej i magazynowej na korzystnych warunkach dla nowo powstających i rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw,

 • bezpłatne doradztwo i pomoc przy podejmowaniu działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i niepełnosprawne,

 • zapewnienie bezpłatnej pomocy księgowej i prawnej oraz oferowanie usług biurowych
  od chwili powstania i ulokowania się firmy w siedzibie Inkubatora, w czasie jej rozwoju
  do momentu uzyskania przez nią samodzielności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata,

 • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą,

 • inicjowanie i wdrażanie projektów usprawniających rozwój usług oferowanych przez Inkubator,

 • promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz firm działających w Inkubatorze,

 • promocję miasta i regionu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

 • współpracę z organizacjami pracodawców z terenu całej Polski oraz współpracę
  z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych z funduszu pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia,

 • współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania
  w celu realizacji zadań Inkubatora.