Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


 

NOWOSĄDECKA MAŁA GALERIA

 

 

ul. Jagiellońska 35
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 55 63


www.malagaleria.pl  

 

 

Dyrektor: Benedykt Polański

      Powstanie galerii związane było z działalnością w Nowym Sączu Związku Polskich Artystów Plastyków. Placówka zintegrowała miejscowe środowiska twórcze. W 1981 r. działalność ZPAP została zawieszona. W 1983 r. przed jego rozwiązaniem, zarząd krakowskiego Okręgu Związku zawarł umowę z Biurem Wystaw Artystycznych (BWA), na podstawie której utworzona została formalnie „Mała Galeria BWA”. W 1994 r. została filią Miejskiego Ośrodka Kultury, kontynuując ambitny program artystyczny. Rok później galeria została uznana za najciekawszą inicjatywę kulturalną w województwie nowosądeckim, otrzymując „Srebrnego Talara” − wyróżnienie przyznawane przez Sądecko-Podhalańską Izbę Gospodarczą. W 1996 r. uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza instytucja stała się samodzielną placówką samorządową i przyjęła nazwę: Nowosądecka Mała Galeria.

 

 

      Nowosądecka Mała Galeria zajmuje się popularyzowaniem, promocją i upowszechnianiem twórczości profesjonalnej. Jest realizatorem wystaw plastycznych: indywidualnych i zbiorowych. Organizuje spotkania autorskie, wieczory poezji, warsztaty plastyczne, recitale, spektakle, koncerty, akcje artystyczne oraz happeningi realizowane m.in. podczas wernisaży wystaw. Kilka imprez organizowanych w galerii ma charakter cykliczny. Do najważniejszych należy coroczny Mały Festiwal Form Artystycznych.

Opracowała: BJ