Sobota, 31 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Ignacy, Helena, Ilona


Nowosądecka Karta Rodziny

Zostań partnerem                                                                  Nowosądecka Karta Rodziny

Kto może zostać partnerem?
Partnerem Programu może zostać każda osoba fizyczna, instytucja lub firma, która oferuje określone przez siebie ulgi i preferencje w świadczonych usługach na rzecz rodzin posiadających co najmniej troje dzieci zamieszkałych w Nowym Sączu. Program ma charakter otwarty, co oznacza, że partner może przystąpić do Programu na każdym etapie jego realizacji.

 

Dlaczego warto zostać partnerem?

  • poprzez udział w Programie partner buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wśród mieszkańców Nowego Sącza,
  • udział w programie stwarza możliwość poszerzenia grona nowych jak i pozyskania stałych klientów wśród mieszkańców Nowego Sącza,
  • Urząd Miasta Nowego Sącza promuje działalność partnera poprzez zamieszczenie informacji o jego działalności na stronie www.nkr.nowysacz.pl oraz podczas imprez organizowanych z udziałem Miasta Nowego Sącza na rzecz rodzin wielodzietnych.


Jak zostać partnerem?
Partner przystępuje do Programu na podstawie zgłoszenia złożonego w formie papierowej lub elektronicznej do Wydziału Przedsiębiorczości. W tym samym trybie następuje aktualizacja oferty partnera. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę i adres siedziby partnera, jego numer NIP,
  • opis zakresu prowadzonej działalności,
  • ulgi i preferencje świadczone w ramach programu oraz adres miejsca ich świadczenia (jeżeli jest inny jak adres siedziby),
  • osobę do kontaktu (e-mail, telefon).

 

Zamieszczenie informacji o partnerze w zakładce Partnerzy programu oraz Ulgi i preferencje jest potwierdzeniem jego udziału w Programie oraz dostępności stosowanych przez niego ulg i preferencji dla uprawnionych członków rodzin wielodzietnych. Dodatkowo w miejscu świadczenia usług partner zamieszcza naklejkę informującą o honorowaniu Karty.

 

Chcesz wiedzieć więcej? POLUB NAS NA FACEBOOKU 

 

Nowosądecka Karta Rodziny

 
 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu określa Regulamin.

Karta Informacyjna Usługi pn. „Zgłoszenie/aktualizacja/wycofanie oferty partnera programu Nowosądecka Karta Rodziny
 

 Nowosądecka Karta Rodziny

Partnerzy programu: