Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne zawodowe dla młodzieży

1. Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski w Nowym Sączu
ul.Poniatowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442-04-04,
e-mail: siep@ns.home.pl lub zssn@polskieszkoly.pl
Strona internetowa: http://www.niepokalanki.pl/nowysacz
prowadzący: Zarząd Generalny Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie
posiada uprawnienia szkoły publicznej

2. Prywatne Technikum  Ekonomiczne w Nowym Sączu
ul. Kochanowskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 -37 -04
e-mail: sekretariat@szkoly-prywatne.pl
Strona internetowa: http://www.szkoly-prywatne.pl
Prowadzący: Andrzej Oćwieja 
posiada uprawnienia szkoły publicznej 
 

3.Prywatne Technikum Zawodowe w Nowym Sączu

ul. Kochanowskiego 3 , 33-300 Nowy Sącz 

tel/fax 18 441-84-18

e-mail :ns@szkoly-jg.pl

Strona internetowa:www.szkoly-jg.pl

Prowadzący : Janusz Gumularz.

posiada uprawnienia szkoły publicznej

 

4. Technikum dla Młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu

ul. Dunajewskiego 4 , 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 442-15-97

e-mail: nowy-sacz@teb.pl

Prowadzący : TEB Edukacja  sp. z o.o.  w Poznaniu

posiada uprawnienia szkoły publicznej


Opracował:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza