Piątek, 14 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Maciej, Jeremi, Justyna


Nadzór Urzędu Miasta Nowego Sącza

Zakres nadzoru sprawowanego przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Nowego Sącza i jednostkami organizacyjnymi Miasta Nowego Sącza.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 444/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 244/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi Miasta Nowego Sącza oraz ustalenia schematu organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 244/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi Miasta Nowego Sącza oraz ustalenia schematu organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza.