BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Na czasie


23198

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

2020-04-01

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.


23197

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

2020-04-01

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.


23196

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

2020-04-01

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.


23192

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

2020-04-01

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.


23191

"Tarcza antykryzysowa" weszła w życie

2020-04-01

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową.


23167

Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

2020-03-26

Sprawdź obowiązujące i planowane rozwiązania prawne


23144

Złóż wniosek w CEIDG bez wychodzenia z domu

2020-03-24

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


23104

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

2020-03-18

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy.


23093

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza

2020-03-16

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca do odwołania, budynki (w tym Wydział Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 6) Urzędu Miasta Nowego Sącza będą dostępne wyłącznie dla pracowników.


23051

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

2020-03-12

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.