BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

Tarcza branżowa dla przedsiębiorców – przepisy wchodzą w życie od 19 grudnia 2020 roku

 

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę – to główne rozwiązania – przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Przepisy ustawy wchodzą w życie od 19 grudnia 2020 roku.

Które branże otrzymają pomoc?
O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:
•    gastronomiczną,
•    kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
•    sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
•    sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
•    turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
•    transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
•    edukacyjną,
•    cateringową,
•    usług pralniczych.
 
Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to:
•    sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
•    sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
•    sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
•    sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
•    restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
•    ruchome placówki gastronomiczne,
•    pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
•    przygotowywanie i podawanie napojów,
•    działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
•    działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
•    działalność fotograficzna,
•    wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
•    działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
•    pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
•    działalność fizjoterapeutyczna,
•    działalność paramedyczna,
•    działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - zespół muzyczny,
•    działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
•    działalność obiektów sportowych,
•    działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
•    pozostała działalność związana ze sportem,
•    działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
•    działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
•    pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•    pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
•    działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
•    działalność związana z projekcją filmów,
•    pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
•    pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
•    nauka języków obcych,
•    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
•    działalność obiektów kulturalnych,
•    działalność muzeów,
•    sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
•    działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
•    pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
•    przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
•    działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
•    pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
•    pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
•    pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
•    działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
•    działalność organizatorów turystyki.

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej
Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:
•    zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
•    jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
•    dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,
•    dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące,
•    zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.
 
Szczegółowe informacje dot. ww. regulacji dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Rozwiązania dla branży turystycznej
Kluczowe rozwiązania tarczy branżowej dla branży turystycznej to:
•    Dodatkowe postojowe (maksymalnie trzy razy) dla organizatorów turystyki oraz gestorów obiektów hotelarskich, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
•    Zwolnienie z ZUS za lipiec – wrzesień 2020 r. dla organizatorów turystyki, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
•    Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla PKD  79.90.A, czyli dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
•    Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD  79.90.A, czyli dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
•    Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod wskazanym kodem działają np. agenci IATA zajmujący się sprzedażą biletów lotniczych.
•    Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod kodem tym działają np. agenci IATA, którzy zajmują się sprzedażą biletów lotniczych.
•    Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich.
•    Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich.
•    Przedłużenie przyznanej pomocy w postaci zwolnienia z ZUS oraz świadczenia postojowego na drodze rozporządzenia ułatwi przyznanie kolejnego wsparcia dla branży turystycznej.

Ile będzie kosztować tarcza branżowa?
Z nowych instrumentów skorzysta 270 tys. firm. Łączna kwota miesięcznego wsparcia dla przedsiębiorców to ponad 4,5 mld zł. Dofinansowaniem wynagrodzeń objętych zostanie około 1 mln pracowników. Ten instrument został przewidziany na okres 3 miesięcy.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?
Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd podejmie decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie też poszerzenie pomocy o kolejne branże.
Wydłużona zostanie też możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, nadal mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mogą to zrobić do 30 czerwca 2021 r.
Obecne przepisy ustawy antycovidowej z marca br. nie wskazują wprost terminu zakończenia naborów wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców. Oznacza to, że na wydatkowanie środków z  Funduszu Pracy na finansowanie działań w 2020 r. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mają czas do 31 grudnia 2020 r.
Z analizy środków wydanych przez powiatowe urzędy pracy wynika jednak, że zdecydowana większość podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia, już z niego skorzystała.

Propozycja przedłużenia udzielania pomocy na 2021 r. zgodna jest z decyzją Komisji Europejskiej, która wydłużyła możliwość stosowania środków pomocowych.
 
Dotychczasowe wsparcie
Z tarcz antykryzysowej, w tym tarczy finansowej do polskich przedsiębiorców i pracowników trafiło w ostatnich miesiącach blisko 165 mld zł.
Do tej pory przedsiębiorstwa z branż, które obejmuje tarcza branżowa, czyli: gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej, sprzedaży detalicznej, edukacji pozaszkolnej czy kulturalnej, również były objęte rządowym wsparciem. Z tarczy antykryzysowej z tytułu zwolnień z ZUS-u i wypłat świadczenia postojowego firmy otrzymały 2,9 mld zł, a z tarczy finansowej PFR do 30 tys. firm działających w tych sektorach trafiło 3,5 mld zł.
 

 

Autor: -
Źródło: MRPiT
Dodano: 2020-12-19 10:40:38