Środa, 28 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Innocenty, Marceli


Kategoria: Przedsiębiorczość-news

„Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” – nabór wniosków

 

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


Konkurs dotyczy zwiększenia aktywności międzynarodowej małopolskich firm z sektora MŚP i tym samym wzmocnienia marki oraz zwiększenia rozpoznawalności regionu za granicą. Możliwe są dwa typy projektów:
•    typ projektu A – zakładający opracowanie oraz wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Co ważne, działania o charakterze przygotowawczym nie mogą stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. zł.
•    typ projektu B – w którym Wnioskodawca posiadający już plan/strategię działalności międzynarodowej, może skoncentrować się na wdrażaniu zaleceń i zaplanowanych w niej działań mających na celu umiędzynarodowienie swojej działalności. Warto pamiętać, iż projekty mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis.
 

Przygotowując się do startu w niniejszym naborze, przedsiębiorca musi pamiętać, że projekt ma dotyczyć umiędzynarodowienia oferty produktów lub świadczonych przez jego firmę usług.
 

Strategia/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa powinien być spójny, zrozumiały, określać mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu na docelowy rynek zagraniczny, a także powinien być zgodny ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.
 

Składane projekty mogą dotyczyć następujących elementów:
1.    doradztwa w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, ich wyszukiwania i doboru, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
2.    doradztwa zakładającego opracowanie koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym;
3.    doradztwa związanego z dostosowaniem produkcji bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego;
4.    doradztwa oraz pozyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny;
5.    udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą;
6.    doradztwa w zakresie opracowania i wdrażania nowego modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.
 

Na Beneficjentów czeka ponad 5 mln zł! Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi nie więcej niż 50%, a minimalny wkład własny Wnioskodawcy nie mniej niż 50%. Warto dodać, iż maksymalna wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi 200 tys. zł!
 

Gdzie składać wnioski?
 

Nabór wniosków ogłaszany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości potrwa od 31 października 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.
 

Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16
lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu (dla mieszkańców powiatów: gorlickiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego i limanowskiego), ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

 


 

Autor: -
Źródło: www.malopolska.pl
Dodano: 2019-10-04 10:50:27