Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

Przedsiębiorco! Zdobądź dotację i bądź eko!

 

Chcesz zainwestować w ekologiczne rozwiązania w Twojej firmie? Zamierzasz zwiększyć efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? Teraz masz szansę zrealizować swoje plany, a na ich realizację otrzymać dofinansowanie z RPO. Do 28 sierpnia br. potrwa nabór wniosków w ramach nowego konkursu, który pozwoli małopolskim firmom być bardziej eko.

 


 

 

W ogłoszonym niedawno konkursie dofinansowane zostaną m.in. projekty zakładające poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, poprzez głęboką modernizację energetyczną obiektów czy zastosowanie technologii efektywnych energetycznie. Na dotację mogą liczyć także zadania uwzględniające wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył blisko 80 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów, które zostaną wybrane do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu.


Pierwszy krok – audyt efektywności energetycznej
 

W zgłaszanych projektach kluczowe znaczenie będzie miał audyt efektywności energetycznej / audyt energetyczny, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Audyt jednoznacznie określi profil istniejącego zużycia energii w przedsiębiorstwie w odniesieniu do danego obiektu, stosowanych technologii i urządzeń. Wskaże także możliwe do wprowadzenia rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Zastosowanie i moc instalacji OZE będzie zatem wynikać z przeprowadzonego audytu.
Audytu będą dokonywać eksperci wpisani do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonego przez właściwego ministra i dostępnego na stronie https://rejestrcheb.mib.gov.pl/. Audyt powinien być opracowany w zakresie i formie przyjętej zgodnie z właściwymi rozporządzeniami.


Na realizację jakich zadań otrzymasz dofinansowanie?


W ramach konkursu wspierane będą te przedsięwzięcia, w których efektywność energetyczna zostanie zwiększona na poziomie co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową). Konkurs dedykowany jest także przedsiębiorcom, którzy zakładają rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Projekty te powinny mieć charakter demonstracyjny i pilotażowy m.in. poprzez wdrożenie lub testowanie nowej technologii czy materiałów, wcześniej niestosowanych, dających potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu.
W projektach dotyczących poprawy efektywności energetycznej w zakresie zastosowania technologii efektywnych energetycznie możliwe będzie dofinansowanie projektów związanych z przebudową linii produkcyjnych, wymianą urządzeń i instalacji na te energooszczędne, a także na modyfikację oświetlenia. W przypadku głębokiej modernizacji obiektów będzie można sfinansować m.in. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi czy przebudowę systemów grzewczych.
Przedsiębiorstwa planujące zainwestowanie w odnawialne źródła energii będą mogły np. zakupić i zamontować jednostki wytwarzające energię w oparciu o OZE czy też nabyć instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE.
W projektach zakładających rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego będzie można uzyskać wsparcie na budowę czy przebudowę obiektu oraz na zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku czy układów wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła.
Warto dodać, że wszystkie prace realizowane w ramach projektów powinny wynikać bezpośrednio z opracowanego audytu energetycznego. Ich koszty, podobnie jak sam audyt, będą stanowiły koszty kwalifikowalne projektu.


Jak zostać eko-przedsiębiorcą?
 

Wystarczy mieć dobry pomysł, spełnić niezbędne kryteria oraz złożyć wniosek w konkursie.
Nabór wniosków potrwa do 28 sierpnia 2018 r.
Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne na:

  • stronie internetowej - TUTAJ,
  • pod numerem infolinii 12 616 06 16,
  • lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.

 

 

Źródło: www.malopolska.pl

Autor: -
Dodano: 2018-07-05 10:56:16