Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

 

 ul. Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 78 65
www.muzeum.sacz.pl                             

                                                                           

Dyrektor: Robert Ślusarek

Oddziały Muzeum


      Początki muzealnictwa w Nowym Sączu sięgają końca XIX w. Łączą się one z ofiarowaniem miastu przez Józefa Wieniawe-Zubrzyckiego swojego dworku przy ul. Jagiellońskiej 35.

     W 1909 r. Towarzystwo Szkoły Ludowej, działające przy Bibliotece Miejskiej w Nowym Sączu, podjęło uchwałę o utworzeniu „Muzeum Ziemi Sądeckiej”. Pod nadzorem Władysława Mazura na siedzibę przyszłego muzeum wybrano dawny zamek starościński. Ekspozycję muzealną otwarto 12 sierpnia 1938 r.

    Siedem lat później, tuż przed wejściem Armii Czerwonej do Nowego Sącza, zamek został wysadzony. Placówka wznowiła swoją działalność w 1946 r., uzyskując trzy lata później status instytucji państwowej.

     W 1963 r. muzeum zostało przeniesione do siedziby przy ul. Lwowskiej 3 (Dom Gotycki). Od 1975 r. funkcjonuje pod nazwą Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. W 1975 r. udostępniono do zwiedzania Sądecki Park Etnograficzny, w 1976 r. – Galerię Marii Ritter, w 1982 – Galerię „Dawna Synagoga”.
 

Galeria Marii Ritter

 

     Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (Dom Gotycki) prezentuje: sądecką sztukę cechową, wystawę poglądową Zamek Królewski, galerię portretów burmistrzów miasta, dawną sztukę ludową oraz sztukę cerkiewną. W Galerii Marii Ritter zostały udostępnione wnętrza domu mieszczańskiego z przełomu XIX i XX w. Z kolei w Galerii Dawna Synagoga organizowane są wystawy zmienne.

     Miejscem często odwiedzanym jest Sądecki Park Etnograficzny – skansen regionalny, który eksponuje architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową Sądecczyzny. W SPE wyodrębnione zostały sektory głównych grup etnograficznych zamieszkujących Sądecczyznę: Lachów Sądeckich, Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków. W bezpośrednim sąsiedztwie skansenu zostało usytuowane Miasteczko Galicyjskie, będące rekonstrukcją galicyjskiej, małomiasteczkowej zabudowy z przełomu XIX i XX w.

     Oprócz plenerowej ekspozycji muzealnej, miejsce to pełni funkcje użytkowe, m.in. o charakterze konferencyjno-hotelowym. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest wydawcą wielu publikacji okolicznościowych, w tym periodyku „Zeszyty Sądecko-Spiskie”, który ukazuje się od 2007 r. Przykładowe imprezy cykliczne organizowane przez muzeum: „Jarmark kultur”, „Odwiedziny u pradziadka” oraz współorganizacja konkursu historycznego dla młodzieży szkolnej pod nazwą „Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności".

 

 

 


 Opracowała: BJ