Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 443 53 83, 18 547 55 81 do 84
fax: 18 443 78 35
e-mail: mpec_ns@pro.onet.pl
strona www: www.mpec.nsi.pl
strona BIP: https://bip.malopolska.pl/mpecnowysacz

 
 

Zarząd spółki:

Paweł Kupczak - Prezes

Andrzej Brzeziński - Wiceprezes

 

Rada Nadzorcza spółki:

Miłosz Treit - Przewodniczący

Jan Wrona - Zastępca Przewodniczącego R.N.

Grażyna Święs - Sekretarz R.N

Piotr Kowalik - Członek R.N.

Wiesław Cięciwa - Członek R.N.


 

 

Katalog usług


MPEC to nowoczesne przedsiębiorstwo energetyczne powstałe w grudniu 1996r. w wyniku restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Specjalizujemy się w wytwarzaniu i przesyle energii cieplnej zarówno dla celów centralnego ogrzewania jak i do podgrzewu centralnej ciepłej wody.
Zakresem swego działania obejmujemy dwa miasta: Nowy Sącz i Stary Sącz.
Na prowadzoną przez nas działalność zgodnie z przepisami ustawy energetycznej posiadamy koncesje oraz wprowadzony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w 2005 roku.
System Zarządzania Jakością stanowi nie tylko marketingową wizytówkę dobrze funkcjonującej firmy, ale przede wszystkim daje zarządzającemu możliwość ciągłego doskonalenia organizacji pracy.

Działalność swą prowadzimy poprzez:

 • eksploatację, konserwację i remonty własnych urządzeń ciepłowniczych,
 • planowanie i prowadzenie nowych inwestycji w zakresie ciepłownictwa,
 • współudział w planowaniu i koordynowaniu rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie miasta Nowego Sącza i Starego Sącza.

Strategiczne cele przedsiębiorstwa to:

 • rozbudowa systemu ciepłowniczego wraz z jego modernizacją,
 • zwiększenie sprawności i modernizacja dużych źródeł ciepła,
 • poprawa stanu powietrza, szczególnie w strefie staromiejskiej,
 • polepszenie ekonomiki produkcji energii cieplnej,
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń energetycznych celem zapewnienia ich bezawaryjnej pracy,
 • podniesienie prestiżu firmy wśród odbiorców usług i pracowników w oparciu o międzynarodowe standardy.

Efektem docelowym modernizacji kotłów z rusztem ruchomym będzie:

 • osiągnięcie sprawności w granicach 85 %,
 • spełnienie europejskich norm ochrony środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń,
 • zaoszczędzenie ok. 10 % ciepła.

Dodatkowe usługi świadczone przez naszą spółkę:

 • usługi transportowo-sprzętowe (przewóz mebli i innych rzeczy, roboty ziemne),
 • eksploatacja i nadzór nad kotłowniami gazowymi i olejowymi,
 • remonty, usuwanie awariiii inst. wewnętrznych c.o. i c.c.w. oraz sieci i węzłów cieplnych,
 • roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe,
 • roboty elektryczne (także automatyki przemysłowej oraz pomiary ochronne),
 • usługi tokarskie, ślusarskie i spawalnicze,
 • usługi laboratoryjne (m.in. badanie opału, wody do celów technologicznych),
 • odśnieżanie, usuwanie śniegu i nawisów lodowych (na niewielkich wysokościach).