Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ                                                                                                               

ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
tel.  18 448 26 10
www.mcksokol.pl

Dyrektor : Antoni Malczak

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, działające od 1998 r., jest samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego. Jego poprzednikiem był Wojewódzki Ośrodek Kultury powołany w 1975 r. działający w ramach ówczesnego województwa nowosądeckiego.
Misją MCK SOKÓŁ jest ochrona i promocja wielokulturowego dziedzictwa Małopolski, kształtowanie kompetencji kulturowej poprzez popularyzację muzyki klasycznej, teatru, filmu europejskiego, folkloru, sztuki ludowej oraz wspomaganie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
Jest spadkobiercą i kontynuatorem niemal 140-letniej tradycji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Mieści się w historycznym budynku sądeckiej Sokolni z 1892 r. Gniazdo Sokoła powstało w Nowym Sączu w 1887 roku. Reaktywowano je w 1994 r. po przerwie trwającej od 1939 r.
Dowodem budowania pomostów pomiędzy przeszłością a współczesnością była, m.in. unikatowa w skali kraju wystawa obrazująca dzieje Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i rolę, jaką odegrało ono w historii regionu i narodu polskiego. Salom SOKOŁA nadano imiona prezesów i działaczy sądeckiego gniazda. W architekturze wyremontowanego i rozbudowanego w ostatnich latach budynku zachowano i uwypuklono materialne ślady sokolej przeszłości.
 

Fot: JLeś  

   Zasięgiem swego działania MCK SOKÓŁ obejmuje całe Województwo Małopolskie. Działalność ta przebiega wielotorowo, a najważniejszymi jej formami realizowanymi w sposób ciągły są:

 • kształtowanie kompetencji kulturowej (popularyzacja sztuki profesjonalnej oraz prezentacja współczesnych zjawisk kulturowych),
• ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego (wydawnictwa, archiwum kultury ludowej),

• tworzenie i realizacja programów edukacji regionalnej dla młodzieży i nauczycieli (Młodzieżowa Akademia Filmowa, Bliższe Ojczyzny – Małopolska, warsztaty teatralne),
• animacja amatorskiego ruchu artystycznego (tworzenie możliwości prezentacji, stymulowanie rozwoju istniejących i pomoc w zakładaniu nowych grup artystycznych).

   MCK SOKÓŁ posiada również kino SOKÓŁ, gdzie poza prezentacją najnowszych produkcji filmowych kina światowego promuje się wartościowe kino polskie i europejskie (Dyskusyjny Klub Filmowy KOT, przeglądy kina niezależnego). Od 2004 r. w europejskiej sieci EUROPA CINEMAS.


   MCK SOKÓŁ jest organizatorem ponad 20. cyklicznych festiwali i imprez kulturalnych rocznie, które mają charakter lokalny, krajowy i międzynarodowy. Najważniejsze z nich to:
• Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór (organizowany od 1992 r.)
• Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari (od 1985 r.)
• Międzynarodowy Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC (od 2001 r.)
• Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA (od 2002 r.)
• Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS (od 1995 r.)
• Cykl prezentacji teatralno – operowych WIECZORY MAŁOPOLSKIE (od 2004 r.)

  Wiosną 2003 r. przy MCK SOKÓŁ powstał Instytut EUROPA KARPAT, który stawia sobie za cel przygotowanie programów chroniących oraz promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Karpat. Instytut realizuje seminaria i spotkania międzynarodowe (Nasze Wiano dla Europy, Karpaty biedne lecz bogate), współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów wspomagających rozwój społeczno-gospodarczy regionów karpackich.

  W listopadzie 2010 roku MCK SOKÓŁ wzbogaciło się o nowe skrzydło – nowoczesny budynek wybudowany specjalnie z przeznaczeniem na galerie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 „Fundusze dla Małopolski” oraz ze środków województwa małopolskiego.


  W budynku ulokował się oddział Centrum - Biuro Wystaw Artystycznych SOKÓŁ - Galeria na Bursztynowym Szlaku, które decyzją Sejmiku województwa małopolskiego z 26 października 2009 roku, przejęło majątek i zadania działającego w Nowym Sączu ponad 60 lat Biura Wystaw Artystycznych.
Sokola Galeria prowadzi cztery salony wystawiennicze: dwie galerie – SOKÓŁ i BWA SOKÓŁ w głównym budynku przy ul. Długosza w Nowym Saczu oraz Akademicką Galerię Sztuki w WSB-NLU przy ul. Zielonej i Galerię „Jatki” w Nowym Targu.

  Na otwarcie sokolej Galerii (listopad 2010 r.) przygotowano retrospektywną prezentację prac ikony współczesnej plastyki, rzeźbiarza, malarza i scenografa, sądeczanina – Władysława Hasiora (1928-1999 r.).
Był to symboliczny powrót Mistrza do rodzinnego miasta. Władysław Hasior żywo interesował się Nowym Sączem, ale miasto nie odwzajemniało jego uczuć. Upadła propozycja wybudowania w mieście pomnika jego autorstwa. Swoje sztandarowe „Żarliwe sztandary” twórca zaprezentował w mieście nad Dunajcem i Kamienicą bodaj dwa razy, a ostatni na 700-lecie miasta, w 1992 r.
Niewiele osób wie, iż stacje Męki Pańskiej w kościele św. Kazimiera są autorstwa właśnie mistrza Władysława.
   Jedną z sal wystawowych nowej galerii nazwano imieniem Władysława Hasiora, co upamiętnia stosowna tablica.
  Na wystawie zaprezentowano ponad 90 prac artysty związanego przez większą część życia z Zakopanem. Organizatorzy wypożyczyli prace z wielu muzeów, m.in. z Katowic, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi. Gros eksponatów pochodzi z muzeum mistrza Władysława z Zakopanego. Na wystawę wypożyczyło trzy panahasiorowe sztandary z lat osiemdziesiątych Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Udało się wypożyczyć z muzeum w Brukseli dwie prace uważane za sztandarowe dla twórcy: „Wyszywanie charakteru” i „Dzieciom Zamojszczyzny”.
 

 

  Prezentacja twórczości Władysława Hasiora nie mogła się odbyć bez jego spektakularnych akcji plenerowych. Na dziedzińcu SOKOŁA i na placu starej Sandecji zapłonęły „Żarliwe sztandary”, a na Alejach Wolności, przy pomniku Adama Mickiewicza – „Krzew gorejący” z „Akcji ekologicznej”.