Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Kategoria: KORANAWIRUS - ważne informacje

Uwaga: nowe obostrzenia sanitarne

1. Dystans społeczny i maseczki - 1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi. Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki: Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

2. Zgromadzenia
We wszystkich typach zgromadzeń może uczestniczyć maks. 100 osób. Obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

3. Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości: Można organizować imprezy okolicznościowej na zewnątrz oraz wewnątrz (np. w restauracji). Obowiązuje limit osób – maks. 100. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika). Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

4. Muzea i galerie sztuki - Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób - 1 os. na 15 m2.

5. Kina - maks. 50 proc. obłożenia

6. Teatry, opery, filharmonie –Na świeżym powietrzu: od 1 grudnia zmiana obowiązującego limitu - maks. 50 proc. obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. W pomieszczeniach:  maks. 50 proc. obłożenia. Jednocześnie limit - 1 os. na 15 m2.

7. Domy i ośrodki kultury - Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 50 proc. uczestników. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

8. Parki rozrywki na świeżym powietrzu - maks. 50 proc. obłożenia.

9. Biblioteki: możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób. Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:

  • udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
  • aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

10. Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia: Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia funkcjonują w reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit – maks. 100 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

11. Targi, wystawy, kongresy, konferencje - mogą być organizowane z zachowaniem limitu - 1 osoba na 15 m2.

Więcej informacji na stronie :https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Autor: AM
Dodano: 2021-12-01 17:26:49