Koronawirus - ważne informacje!"> Nowy Sącz : Oficjalna strona miasta - <span style="color: #D00;">Koronawirus - ważne informacje!</span>

Niedziela, 20 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Bogna, Bożena, Florentyna


Kategoria: KORANAWIRUS - ważne informacje

Decyzja Wojewody Małopolskiego w sprawie uchylenia decyzji z dnia 30 października 2020 roku,w której polecono dokonanie zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Wojewoda Małopolski wydał Decyzję nr 200/2020 (Polecenie nr 276/2020) w sprawie uchylenia decyzji nr 192/2020 (Polecenie nr 268/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2020 roku, znak:WP-IV.991.9.93.2020 skierowaną do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast oraz starostów powiatów z obszaru województwa małopolskiego, w której polecono dokonanie zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Polecenie podlegało natychmiastowemu wykonaniu i obowiązywało do odwołania.

Na mocy § 1 pkt 4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 31 października 2020 roku do odwołania mogą realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-11-03 12:54:55