Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Otwarte konkursy Urzędu Miasta

Urząd Miasta Nowego Sącza zleca organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych zgodnie z delegacją zawartą w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).


Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych:

  • w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – w przypadku zadań ze sfery zadań publicznych, wskazanych w rocznym programie współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
     
  • w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) – w przypadku przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

Otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

Otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021


Konkursy projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2018

Konkursy projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2019

Konkursy projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2020

Konkursy projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2021


Konkursy realizowane w latach poprzednich - zobacz archiwum


Biuro Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miasta Nowego Sącza
kontakt: 18 44 90 687, bao@nowysacz.pl