Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


organizacje_pozarzadowe/konkursy/2021/zarzadzenie_zmiana.pdf 

 

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych wg obszarów współpracy w roku 2021

 

 

Formularze dot. konkursów znajdują się w zakładce Dokumenty Konkursowe

 


 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza):

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - termin składania ofert 25.11.2020 r.
 2. Ochrona zwierząt - termin składania ofert do 23.12.2020 r.
 3. Pomoc społeczna - termin składania ofert do 03.01.2021 r.
 4. Kultura fizyczna - termin składania ofert do 26.01.2021 r.
 5. Ochrona zdrowia- termin składania ofert do 26.01.2021 r.
 6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii - termin składania ofert do 26.01.2021 r.
  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii - Zarządzenie zmieniające
 7. Pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych - termin składania ofert do 25.02.2021 r.
 8. Pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych - termin składania ofert do 29.03.2021r
 9. Aktywizacja mieszkańców - termin składania ofert do 31.03.2021r

Termin realizacji zadań w obszarach 4, 5, 6 obejmuje okres od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


 

Listy podmiotów ubiegających się:

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 2. Ochrona zwierząt
 3. Pomoc społeczna
 4. Kultura fizyczna
 5. Ochrona zdrowia
 6. Profilaktyka i rozwiazywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii
 7. Pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych / KONKURS UNIEWAŻNIONY
 8. Pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych
 9. Aktywizacja mieszkańców

 

Wyniki postępowania konkursowego:

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

2. Ochrona zwierząt

3. Pomoc Społeczna

4. Kultura fizyczna 

5. Ochrona zdrowia 

    Ochrona zdrowia  -   Zarządzenie zmieniające 

6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii 

     Profilaktyka i rozwiazywanie problemów alkoholowych - Zarządzenie zmieniające

7. Pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych - UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

8. Pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych  

9. Aktywizacja mieszkańców

 

Biuro Aktywności Obywatelskiej 
Urzędu Miasta Nowego Sącza
Kontakt: 18 44 90 688