Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Komunikaty Biura Prasowego


Uregulowanie rozliczeń ze spółką MPK

2019-05-07

W związku z informacją przedstawioną przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zwrócił się z prośbą do Skarbnika Miasta Nowego Sącza o przygotowanie propozycji stosownej Uchwały Rady Miasta dot. Uregulowania kwestii rozliczeń ze Spółką.


21032

11 maja zamknięcie ulicy Zielonej

2019-05-07

W związku z przystąpieniem przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe do robót związanych z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Zielonej, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniu 11 maja (sobota) nastąpi zamknięcie ulicy Zielonej na odcinku od ulicy Asnyka do ulicy Wyspiańskiego. Ulica będzie zamknięta do 30 września 2019 r. Objazdy będą prowadzone ulicami:


21025

Trwa nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

2019-05-07

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0’” - projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


W sądeckich szkołach nie ma zagrożenia

2019-05-07

W dwunastu sądeckich szkołach publicznych oraz niepublicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz, został ogłoszony alarm bombowy. Wszystkie lokale zostały sprawdzone przez funkcjonariuszy Policji pod kątem pirotechnicznym. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel życzy wszystkim maturzystom powodzenia na egzaminach.


21019

Zaproszenie - 74. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

2019-05-06

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 74. rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie. Uroczystości będą miały miejsce w Kaplicy Poczęcia Najświętszej Marii Panny i przed „Pietą Sądecką” na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu w dniu 8 maja 2019 r.


21018

Czy w Urzędzie Miasta będzie butelkomat?

2019-05-06

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zwrócił się z prośbą do prezesa spółki NOVA o przygotowanie i zaprezentowanie analizy ekonomicznej i ekologicznej funkcjonowania tak zwanego butelkomatu.


21017

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu dofinansowało kursowanie szynobusu

2019-05-06

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski podpisali 6 maja umowę, dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 15 tys. zł przez Starostwo Powiatu Nowosądeckiego, na realizację połączenia szynobusowego, uruchomionego w związku z budową nowego mostu na rzece Dunajec.


21015

Rekrutacja do Małopolskiego Projektu Tele-Anioł trwa

2019-05-06

Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza informuje o prowadzonym naborze do Małopolskiego Projektu Tele-Anioł - projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie wraz z partnerami: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.


Most wiszący wyłączony z ruchu

2019-05-06

Od 6 maja nie będzie możliwości przejścia przez kładkę (tak zwany most wiszący), która znajduje się przy moście 700-lecia. Związane jest to budową ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienica, w ramach której zaplanowano także remont tej kładki.


21011

Maturzyści jako pierwsi przejechali przez most heleński

2019-05-06

Trzy pierwsze autobusy MPK przejechały dziś (6 maja) przez nowy most heleński. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, aby ułatwić dotarcie na czas na egzamin dojrzałości, zostały dla maturzystów uruchomione kursy autobusowe z Osiedla Helena do centrum miasta.


21006

Witaj majowa jutrzenko! Uroczystości 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2019-05-03

Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Małgorzaty z udziałem Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej z Łososiny Dolnej pod batutą Tadeusza Szkarłata, rozpoczęły się w Nowym Sączu obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


21003

Autobusy dla maturzystów

2019-05-02

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, aby ułatwić dotarcie na czas na egzamin dojrzałości, zostaną dla maturzystów uruchomione 6, 7 i 8 maja trzy kursy autobusowe z Osiedla Helena do centrum miasta.


21002

Święto biało-czerwonej!

2019-05-02

W Nowym Sączu tysiąc biało-czerwonych balonów pofrunęło w niebo z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Wiceprezydent miasta Magdalena Majka i dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta: Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska oraz Komunikacji Społecznej i Kultury Marcin Poręba, rozdali też nowosądeczanom kilkaset chorągiewek.


21000

Spotkanie osiedlowe z prezydentem

2019-05-02

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel spotka się z mieszkańcami Osiedla Piątkowa. Spotkanie, które odbędzie się 6 maja o godzinie 17:00 w Miasteczku Galicyjskim, organizuje Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzegorz Ledziński.


20999

Zaproszenie na spotkanie z sądeckimi szachistami

2019-05-02

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Tomasz Baliczek zapraszają na spotkanie z przedstawicielami środowiska sądeckich szachistów, które odbędzie się w poniedziałek, 6 maja, o godz. 15.00 w sądeckim ratuszu.