Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Komunikaty Biura Prasowego


21157

Uroczystości przekazania sztandaru I PSP

2019-05-23

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski oraz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej Marek Uszko zapraszają na uroczystość przekazania I Batalionowi Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa odtworzonego sztandaru I Pułku Strzelców Podhalańskich. Uroczystości odbędą się w Nowym Sączu 2 czerwca 2019 roku.


21155

Pracownicze Plany Kapitałowe - zaproszenie na konferencję

2019-05-23

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Polski Fundusz Rozwoju, w związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zapraszają na konferencję na temat funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych. Konferencja rozpocznie się w poniedziałek, 3 czerwca, o godz. 10.00 w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza.


21150

Prezydent monitoruje sytuację nad sądeckimi rzekami

2019-05-22

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel wraz radnym Rady Miasta Grzegorzem Ledzińskim, dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztofem Setlakiem oraz pracownikami tego Wydziału, udał się nad Łubinkę, w celu sprawdzenia stanu wody tej rzeki.


21148

Komunikat Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego

2019-05-22

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na potoku Łubinka przepływającym przez teren Miasta Nowego Sącza, na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), ogłaszam w dniu 22 maja 2019 r. od godz. 10:00 na terenie Miasta Nowego Sącza - pogotowie przeciwpowodziowe.


21147

Informacja Prezydenta dotycząca dalszego funkcjonowania MKS Sandecja S.A.

2019-05-22

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Nowego Sącza prezydent Ludomir Handzel przedstawił radnym informację w zakresie pozyskiwania nowych źródeł finansowania działalności Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja S.A. Na wniosek prezydenta Rada Miasta podjęła również uchwałę o przekazaniu kwoty 4, 8 mln zł na rzecz klubu.


21146

Bezpłatna pomoc prawna i księgowa dla nowosądeckich organizacji pozarządowych

2019-05-22

Miasto Nowy Sącz przyznało Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku dotację na udzielanie lokalnym organizacjom pozarządowym bezpłatnego, profesjonalnego i indywidualnego wsparcia w zakresie doradztwa prawnego i księgowego. Celem zadania jest podniesienie poziomu profesjonalizmu działania nowosądeckich organizacji pozarządowych.


21143

Kampania edukacyjna pod hasłem „Czyste powietrze w naszych rękach”

2019-05-22

25 maja w godzinach od 10:00 do 18:00 na nowosądeckim Rynku odbywać się będą antysmogowe targi wystawiennicze, połączone z prezentacją nowoczesnych, a przy tym proekologicznych form instalacji grzewczych, między innymi pomp ciepła, kotłów gazowych i na biopaliwo, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.


21141

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w SIM

2019-05-21

21 maja 2019 roku Prezes Zarządu Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Spółki SIM.


21137

Uczniowie ze Schwerte po raz 24. w Nowym Sączu

2019-05-21

W Nowym Sączu przebywa ponad 40-osobowa dzieci ze Schwerte - miasta partnerskiego Nowego Sącza. Uczniowie zwiedzają nasze miasto i okolice, biorą również udział lekcjach w Szkole Podstawowej nr 2. W trakcie pobytu grupa, wraz z nauczycielami, uczestniczyła w spotkaniu z zastępcą prezydenta Nowego Sącza, Magdaleną Majką.


Spotkanie w sprawie problemów na ulicy Zakładników

2019-05-21

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z ulicy Zakładników oraz radnych Rady Miasta Nowego Sącza na spotkanie w sprawie bieżących problemów, jakie występują w obrębie tej ulicy.


21134

Komunikat dotyczący uruchomienia syren alarmowych

2019-05-21

Prezydent Miasta Nowego Sącza informuje, że w związku z udziałem Miasta Nowego Sącza w ćwiczeniu RENEGADE-SAREX-19, organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w dniach 28-30 maja 2019 roku na terenie Nowego Sącza mogą zostać uruchomione syreny alarmowe, wchodzące w skład miejskiego systemu alarmowania ludności.


21133

Trwa nabór dzieci do Żłobka Miejskiego nr 3

2019-05-21

Są jeszcze wolne miejsca w nowo powstającym Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Kusocińskiego 4a w Nowym Sączu, który zostanie uruchomiony w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch + 2019”. Otwarcie placówki planowane jest w czerwcu.


21126

Prezydent założył koszulkę australijskich zwyciężczyń turnieju siatkówki

2019-05-18

W Nowym Sączu odbył się I Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet Szubryt CUP 2019, w którym wzięły udział drużyny z Australii, Kamerunu, Szwecji i Polski. Zawodniczki i ich trenerzy gościli w Ratuszu, gdzie spotkali się z Prezydentem Miasta Nowego Sącza Ludomirem Handzlem oraz radnym Rady Miasta Nowego Sącza Dawidem Dumaną.


21116

Urząd Miasta przeprowadzi spis pieców na paliwa stałe

2019-05-17

Do 4 tysięcy domostw w Nowym Sączu zapukają Strażnicy Miejscy, którzy przekażą mieszkańcom list od prezydenta miasta Ludomira Handzla oraz sprawdzą, jakiego rodzaju piecem ogrzewany jest dom. Powiedzą także o możliwości pozyskania środków na docieplenie budynków i wymianę źródła ciepła w ramach projektu „Czyste Powietrze”. To akcja, którą koordynuje Wydział Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.


21114

Spotkanie z Sądeckim Klubem Piłki Siatkowej „Dunajec”

2019-05-17

Członkowie Sądeckiego Klubu Piłki Siatkowej „Dunajec”, Arkadiusz Dylowicz i Łukasz Mężyk, spotkali się z radnymi Rady Miasta Nowego Sącza zasiadającymi w Komisji Sportu i Turystyki. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Komisji Dawid Dumana, Wiceprzewodniczący Krzysztof Ziaja oraz Janusz Kwiatkowski, Jakub Prokopowicz i Maciej Rogóż.