Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Komunikaty Biura Prasowego


21334

85. rocznica tragicznej śmierci gen. Pierackiego

2019-06-14

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza mieszkańców miasta do uczczenia 85. rocznicy śmierci gen. Bronisława Pierackiego - przedwojennego ministra spraw wewnętrznych, który zginął tragicznie zastrzelony przez ukraińskiego nacjonalistę w 1934 roku. Uroczystości odbędą się 15 czerwca o godz. 11:00 na Starym Cmentarzu przy Mauzoleum Generała.


21327

Nie żyje Władysław Żaroffe - ceremonia pogrzebowa odbędzie się 17 czerwca

2019-06-14

13 czerwca, w wieku 97 lat, zmarł Władysław Żaroffe - znawca historii przedwojennego Nowego Sącza, w przeszłości więzień NKWD oraz żołnierz AK. Był świadkiem likwidacji sądeckiego getta. W swoim domu przy ul. Lwowskiej 13 ukrywał emisariusza Jana Karskiego, który przekazał na Zachód wiadomość o zagładzie Żydów.


21308

13 i 14 czerwca dzieci w sądeckich szkołach będą uczyły się krócej

2019-06-12

Wydział Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza informuje, że w związku z utrzymującą się od kilku dni wysoką temperaturą powietrza, w dniach 13 i 14 czerwca, lekcje w sądeckich szkołach będą skrócone.


21294

Jak będzie przebiegała droga DK 75? Spotkanie konsultacyjne w ratuszu

2019-06-10

Mieszkańcy Nowego Sącza i okolic przybyli w poniedziałkowe popołudnie do Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza, gdzie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przebiegu korytarzy drogi DK 75, popularnie nazywanej „Sądeczanką”. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezydent Artur Bochenek.


21289

Straż Miejska przypomina o kontrolach pieców

2019-06-10

W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu przypomina, że, w porozumieniu z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta, Straż Miejska prowadzi kontrole z uwagi na rodzaj stosowanego ogrzewania. Są to działania podjęte w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, w trakcie których funkcjonariusze uzyskują informacje na temat rodzaju ogrzewania stosowanego w domach.


21256

Sytuacja finansowa spółki NOVA

2019-06-05

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza prezes spółki NOVA Krzysztof Krawczyk zaprezentował radnym efekty przeprowadzonego w spółce audytu, który wykazał szereg nieprawidłowości. Należą do nich między innymi: nie mające uzasadnienia i nieprawidłowo rozliczane zagraniczne podróże członków Zarządu, finansowanie studiów MBA wiceprezes oraz przekazanie darowizny w postaci żagli i tratwy Sądecko - Podhalańskiemu Towarzystwu Żeglarskiemu.


Zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w Spółce NOVA

2019-06-04

4 czerwca 2019 roku Prezes Zarządu NOVA Sp. z o.o. złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, polegających na wyrządzeniu Spółce znacznej szkody majątkowej przez byłych członków Zarządu Spółki. Łączna szkoda majątkowa wyrządzona Spółce wynosi co najmniej 418 516, 45 zł.


21248

Na Sądecczyźnie powstanie 3 batalion strzelców podhalańskich

2019-06-04

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel spotkał się z gen. dyw. dr Jarosławem Gromadzińskim z 18. Dywizji Zmechanizowanej, tak zwanej „Żelaznej Dywizji”, im. gen. Broni Tadeusza Buka, który szuka na Sądecczyźnie miejsca, gdzie powstałaby infrastruktura wojskowa dla kilkuset żołnierzy.


21247

Udana akcja krwiodawstwa w rocznicę wolnych wyborów 4 czerwca ‘89

2019-06-04

Ponad 50. osób zarejestrowanych, ponad 20 oddanych jednostek krwi – od rana w nowosądeckim Ratuszu trwała akcja honorowego oddawania krwi. Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Klub Honorowych Dawców Krwi w ten szczególny sposób chcieli uczcić 30. rocznicę wyborów 4 czerwca ‘89.


21239

Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Nawojowska

2019-06-04

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel kontynuuje spotkania z mieszkańcami i zarządami nowosądeckich osiedli. 3 czerwca w Szkole Podstawowej nr 15 w odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Nawojowska, w którym wzięli udział także Sekretarz Miasta Piotr Lachowicz, prezes STBS Jacek Żelasko, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, radni oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza.


21236

Miasto chce tworzyć nowe miejsca w przedszkolach

2019-06-03

Urząd Miasta Nowego Sącza stara się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na utworzenie nowych miejsc w przedszkolach. Zakłada on utworzenie 45. miejsc w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2020/ 2021.


21235

Pracownicze Plany Kapitałowe - konferencja dla przedsiębiorców

2019-06-03

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel otworzył w sądeckim ratuszu konferencję dla przedsiębiorców pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe - dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych”, zorganizowaną przez Wydział Przedsiębiorczości we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju.


21233

Jest dofinansowanie na zakup wozu dla OSP w Biegonicach

2019-06-03

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie promes, na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Promesę na zakup nowego wozu otrzymała między innymi OSP w Nowym Sączu-Biegonicach.


21232

Budowie ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej nad Kamienicą nie zagroził padający deszcz

2019-06-03

Przedstawiciele firmy PRDM S.A. Nowy Sącz - generalnego wykonawcy ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej nad Kamienicą - zwrócili się z prośbą do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta o zbadanie sytuacji na prawym brzegu rzeki, w związku z podmywaniem ścieżki po ostatnich deszczach. Wizję lokalną przeprowadzono z udziałem pracowników wydziału oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


21222

Podziękowania od mam

2019-05-31

Klub Aktywnych Mam dziękuje Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ludomirowi Handzlowi, za udział w II Sądeckim Forum Mam, które w tym roku odbywało się z okazji Dnia Matki pod hasłem „#MAMY MOC”.