Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Podziękowania i wyróżnienia dla sądeckich pedagogów - obchody Dnia Edukacji Narodowej

Prezydent Ryszard Nowak wraz z wiceprezydent Bożeną Jawor  z okazji dnia Edukacji Narodowej  złożyli życzenia sądeckim pedagogom. Podczas uroczystości zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 21 była również okazja do  wręczenia  Nagród Prezydenta wyróżniającym się nauczycielom. W tym roku prezydent nagrodził 64 nauczycieli, w tym 16 dyrektorów

Wręczając okolicznościowe dyplomy prezydent podziękował za pracę, trud i poświęcenie.

Podczas spotkania wręczono certyfikat „Bezpieczna Szkoła”. W tym roku otrzymało go Gimnazjum nr 2. Uroczystość, w której uczestniczyli również sądeccy radni: wiceprzewodniczący Stefan Chomoncik, Barbara Jurowicz, Janusz Kwiatkowski, Stanisław Sas, dyrektor Sądeckiej Delegatury Kuratorium Stanisław Szudek oświaty uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21. im. Jana Pawła II.

 

 

 
Wykaz nauczycieli i dyrektorów, którym została przyznana nagroda Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14.10.2010 roku.
   
 
Lp.
Imię i nazwisko
Zajmowane stanowisko
Miejsce pracy/ lata pracy
1.
Krystyna Michalik
nauczycielka wychowania przedszkolnego
MP nr 1
( 39 lat )
2.
Jolanta Skowron
nauczycielka wychowania przedszkolnego
MP nr 14
( 24 lata )
3.
Agnieszka Grodny
nauczycielka wychowania przedszkolnego
MP nr 18
(22 lata)
4.
Agata Kokosza
w-ce dyrektor/nauczycielka wychowania przedszkolnego
Zespół Przedszkoli
(11 lat)
5.
Elżbieta Poręba - Szarkowska
nauczycielka j. angielskiego
SP nr 2
( 13 lat )
6.
Renata Bednarek
nauczycielka wychowania fizycznego
SP nr 3
( 20 lat )
7.
Ewelina Krupa
nauczycielka j. francuskiego
SP nr 6
( 10 lat )
8.
Marta Ryżak
nauczycielka religii
SP nr 7    
( 13 lat )
9.
Grażyna Owsianka
nauczycielka historii
SP nr 8
( 29 lat )
10.
Katarzyna Szkaradek
nauczycielka kształcenia zintegrowanego
SP nr 9
( 29 lat )
11.
Ks. Ryszard Kudroń
nauczyciel religii
SP nr 11
( 31 lat )
12.
Anna Wójcik
naucz. nauczania zintegrowanego
SP nr 14
( 27 lat )
13.
Sylwia Skwirczyńska – Żak
nauczycielka przyrody i bibliotekarka
SP nr 17
( 15 lat )
14.
Maria Pasiut
wychowawca świetlicy
SP nr 18
( 33 lat )
15.
Małgorzata Olszyńska
wicedyrektor/nauczycielka nauczania początkowego
SP nr 20
( 24 lata )
16.
Dariusz Serkowski
pedagog szkolny
SP nr 21
( 22 lata )
17.
Marek Kroczek
nauczyciel wychowania fizycznego
ZSP- G nr 1
( 23 lata )
18.
Monika Gomółka - Sromek
wicedyrektor/nauczycielka    j. polskiego
ZSP- G nr 3 
(14 lat)
19.
Grażyna Stamirska - Staszek
bibliotekarka
Gim nr 2
(26 lat)
20.
Bożena Lupa
nauczycielka chemii
Gim. nr 3
( 24lata )
21.
Grażyna Pałka
nauczycielka chemii
Gim. nr 5
( 20 lat )
22.
Anna Król
nauczycielka matematyki
Gim. nr 6
( 15 lat )
23.
Jolanta Łopatka
wicedyrektor/ nauczycielka matematyki
Gim. nr 11
( 29 lat )
24.
Jacek Tomasik
nauczyciel historii
ZSO nr 1  
( 20 lat )
25.
Eleonora Pasiut
nauczycielka fizyki
ZSO nr 1
(40)
26.
Jerzy Horowski
nauczyciel historii i WOS
ZSO nr 2
( 21 lat )
27.
Iwona Szypuła
nauczycielka przedsiębiorczości
ZSO nr 2
( 26 lat )
28.
Marta Groń
nauczycielka historii
ZS nr 1 
( 15 lata )
29.
Danuta Kożuch
naucz. teoretycznych przedmiotów zawodowych
ZS nr 1  
( 18 lat )
30.
Maria Sowa
bibliotekarka
ZS nr 2    
( 27 lat )
31.
Dorota Pietruszka
nauczycielka historii, WOK, WOS
ZS nr 2  
( 14 lat )
32.
Klaudia Gargula – Ciuła
nauczycielka j. polskiego, dziennikarstwa
ZS nr 3
( 8 lat )
33.
Teresa Nowakiewicz
pedagog szkolny
ZS nr 4
( 29 lat)
34.
Elżbieta Śnieżyńska
nauczyciel j. polskiego
ZS nr 4
( 28 lata )
35.
Andrzej Wydrzyński
nauczyciel wychowania fizycznego
ZS nr 5 – Specjalnych (38 lat)
36.
Teresa Białas
nauczycielka matematyki i informatyki
ZSE
( 18 lat )
37.
Leszek Tucznio
nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
ZSS
( 32 lat )
38.
Jerzy Liber
nauczyciel przedmiotów zawodowych
ZSS
(20)
39.
Marek Rzaski
nauczyciel przedmiotów zawodowych
ZSS ( 15 lat )
40.
Barbara Ciesielka
nauczycielka
ZSB
( 26 lat )
41.
Ewa Leszyńska – Gawron
v- ce dyr. ds. wychow./pedagog szkolny
ZSB
( 18 lat )
42.
Marian Ruchała
nauczyciel praktycznej nauki zawodu
ZSB
( 19 lat )
43.
Kazimierz Ząbkowski
 
nauczyciel PO
 
ZSE – M
(22 lata)
44.
Irena Maziarz
pedagog
PPP
(29 lat)
45.
Barbara Sławecka
kierownik działu folkloru i tradycji/nauczycielka muzyki
Pałac Młodz.
(27 lat)
46.
Jan Zygmunt
nauczyciel muzyki
Pałac Młodz.
(7 lat w Pałacu Mł )
47.
Zbigniew Zelek
nauczyciel
ZPKZ     
( 25 lat )
 48.
Jolanta Sarna
naucz. dzieci upośledz. w stopniu umiarkow. i znaczn.
SOSW     
(23 lata)
49.
Małgorzata Świder
dyrektor
MP nr 3 ( 21 lat,w tym 8 lat dyrektor )
50.
Grażyna Podgórni
dyrektor
MP nr 20 (24 lat, w tym 6 lat dyrektor)
51.
Andrzej Hasslinger
dyrektor
SP nr 3 (26 lat, w tym 12 lat dyrektor)
52.
Zofia Basiaga
dyrektor
SP nr 9 (35 lat, w tym 16 lat dyrektor)
53.
Mieczysława Nieć
dyrektor
SP nr 17 (29 lat, w tym 6 lat dyrektor)
54.
Hanna Śpiewak
dyrektor
SP nr 20 ( 21 lat, w tym 9 lat dyrektor)
55.
Halina Węgrzyn
dyrektor
SP nr 21 ( 33 lata, w tym 19 lat dyr. )
56.
Jadwiga Kopeć
dyrektor
ZSP–G  nr 1(27 lat, w tym 11 lat dyr. )
57.
Janusz Chruślicki
dyrektor
ZSP – G nr 2(36 lat w tym 18 lat dyr.)
58.
Joanna Wituszyńska
dyrektor
Gim. nr 2 ( 33 lata, w tym 20 lat dyr. )
59.
Aleksander Rybski
dyrektor
ZSO nr 1( 36 lat, w tym 19 lat dyrektor)
60.
Czesław Sarota
dyrektor
ZS nr 3 ( 23 lata, w tym 10 lat dyrektor)
61.
Waldemar Bogacz
dyrektor
ZS nr 5 – Specjal.
(35 lat, w tym 6 lat dyrektor)
62.
Gracjan Fołta
dyrektor
ZSE ( 28 lat , w tym 19 lat dyrektor)
63.
Urszula Gawrońska
dyrektor
SOSW  (32 lata, w tym 4 lata dyrektor)
64.
Irena Pasyk – Biel
dyrektor
Szkol. Schronisko Mł.(30 lat, w tym 7 lat dyrektor )
 

 

Autor: -
Dodano: 2010-10-15 08:43:41