Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Nowy „Rocznik Sądecki” i apteki sądeckie

 

W sądeckim ratuszu na inaugurację Imienin Nowego Sącza odbyła się uroczysta promocja nowego, XXXVIII tomu „Rocznika Sądeckiego”, publikacji wydanej przez Prezydenta Nowego Sącza. Najnowszy tom zdobi na okładce – pomnik Jagiełły w Nowym Sączu, znak, że za kilka dni będziemy obchodzić 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Wewnątrz numeru znalazł się tekst prof. Feliksa Kiryka o bliskich związkach Nowego Sącza z wiktorią grunwaldzką i o nich profesor opowiadał w swoim wystąpieniu, przypominając naradę wojenną Jagiełły i księcia Witolda na zamku sądeckim w kwietniu 1410 r., połączoną ze zrealizowanym później planem rozprawy z Krzyżakami. Gdybyśmy nie wygrali bitwy pod Grunwaldem, to nie istniałoby państwo polskie i  nie byłoby nas jako narodu, i w tym jest skromna, ale istotna, cegiełka Nowego Sącza – stwierdził prof. Kiryk, inaugurując niejako w grodzie nad Dunajcem i Kamienicą ogólnopolskie obchody 600-lecia zwycięstwa na polach grunwaldzkich. W promocji wydawnictwa udział wzięli prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak wraz z zastępcami Bożena Jawor i Jerzym Gwiżdżem, przewodniczący Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, Józef Oleksy,proboszcz parafii św. Małgorzaty ks. prałat Jan Piotrowski, misjonarz z Konga Brazzaville ks. Louis Yamba, grono profesorskie z Krakowa (m.in. prof. Andrzej Mączyński, syn założyciela „Rocznika” i pierwszego redaktora naczelnego w 1939 r.), przedstawiciele PTH, szefowie instytucji i stowarzyszeń z prezesem Fundacji Sądeckiej Zygmuntem Berdychowskim.
Honorowe egzemplarze „Roczników” prezydent Ryszard Nowak wręczył przedstawicielom rodzin osób, których biogramy umieszczono w książce, a także przybyłej z Wenezueli wnuczce sądeckiego generała Józefa Kustronia – Ewie Kustroń de Ramos i laureatom konkursów historycznych o Nowym Sączu i ziemi sądeckiej: Martynie Gilewicz (I Gimnazjum im. J. Długosza), Dominice Kaczyńskiej (I LO im. J. Długosza), Leszkowi Sekule (V Gimnazjum im. św. Kingi), Jakubowi Zygmuntowi (Akademickie Gimnazjum im. króla B. Chrobrego).
Tegoroczny „Rocznik” poświęcony jestksiędzu prałatowi Władysławowi Taraskowi – członkowi Komitetu Redakcyjnego „Rocznika”, byłemu wikariuszowi i katechecie szkół nowosądeckich, długoletniemu i wielce zasłużonemu proboszczowi parafii Marki Boskiej Szkaplerznej w Dobrej w Limanowskiem. Podczas prezentacji multimedialnej przypomniano na ekranie ważniejsze epizody z twórczego życia ks. Władysława, obecna była też jego rodzina.

 

 

Nowy „Rocznik” zawiera 63 teksty pomieszczone w takich działach jak: artykuły, materiały, recenzje, biogramy, kronika, zapiski bibliograficzne. Wśród wielu zawartych w nim wartościowych opracowań wyróżnić należy przede wszystkim omówienie autorstwa Olgi Miriam Przybyłowicz pt.: Architektura kościoła i klasztoru Klarysek w Starym Sączu, analizę wybitnych sfragistyków i heraldyków Zenona Piecha i Wojciecha Drelicharza zatytułowaną: Pieczęcie i herb Piwnicznej, a także rozważanie Dawida Golika pod wiele mówiącym tytułem: Tadeusz Dymel „Srebrny” – bohater czy konfident, poświęcone niezwykle kontrowersyjnej postaci, kojarzonej w Nowym Sączu m.in. z wysadzeniem w 1945 r. historycznego zamku starościńskiego.
Obszerny tom „Rocznika” wyróżnia się bogactwem i różnorodnością treści. W artykułach i materiałach tematykę średniowieczną poruszają teksty prof. Feliksa Kiryka oraz Sławomira Wróblewskiego. Epoki nowożytnej dotyczą opracowania prof. Tadeusza Trajdosa i Piotra Wierzbickiego. Natomiast czasów najnowszych teksty: profesorów Jana Lacha i Szymona Białego, a także Zbigniewa Barana, Izabeli Gass, Michała Kalisza, Bogdana Króla, Jerzego Leśniaka, Marii Marcinowskiej, Leszka Migrały, Grzegorza Wróblewskiego, Franciszka Pulita, Sławomira J. Tabkowskiego, Janusza Ślusarczyka, Marka Wastaga oraz Tadeusza Żygłowicza i Władysława Mroza.
Na osobną wzmiankę zasługuję opracowanie kronikarskie pt. Nowy Sącz w 2009 roku autorstwa Jerzego Leśniaka, będące przeglądem najważniejszych miejskich wydarzeń samorządowych, gospodarczych, kulturalnych, jak również skrupulatnie sporządzona przez Martę Treit bibliografia Sądecczyzny, uwzględniająca wszystkie wartościowsze publikacje poruszające zagadnienia sądeckie, jakie ukazały się drukiem w roku ubiegłym.
XXXVIII tom „Rocznika Sądeckiego” dopełnia 15 biogramów znanych sądeczan, liczne recenzje o charakterze sprawozdawczym i krytycznym oraz kronikarski zapis Marii Kruczek pt. Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu w 2009 roku. Omawiana publikacja (w całości sfinansowana z budżetu miasta Nowego Sącza) ukazała się staraniem miejscowej Drukarni „Goldruk” Wojciecha Golachowskiego.
Najnowszemu tomowi „Rocznika Sądeckiego” towarzyszy (podobnie jak to miało miejsce w dwóch poprzednich latach) wydanie książki z serii Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”, zatytułowanej Historia aptek w powiecie nowosądeckim do 1951 roku, której autorem jest Maciej Bilek – farmaceuta krakowski – pasjonat dziejów aptekarstwa małopolskiego, znany czytelnikowi sądeckiemu choćby z publikacji na tenże temat pomieszczonych w „Almanachu Muszyny”.
Dawniej aptekarz był bardzo szanowaną postacią społeczności lokalnej, do apteki przychodziło się po leki i po porady nie tylko zdrowotne. Aptekarze bywali burmistrzami i kierownikami straży ogniowej – mówił autor, dodając, że pisał książkę z potrzeby serca, w poszukiwaniu tożsamości swojego zawodu. Na 135 stronach Maciej Bilek zawarł historię nieistniejących już aptek w Nowym Sączu, Starym Sączu, Grybowie, Łącku, Piwnicznej, Żegiestowie, Muszynie i Krynicy.

 

Autor: -
Dodano: 2010-07-12 12:02:46